Dodano dnia: 2021-12-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

nieruchomość lokalowa - 49,19 m2, udział w wysokości 3/8

Niewolno 48/3, 62-240, Niewolno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Sygnatura: Km 1485/16
Powierzchnia: 68,19 m2
Cena wywołania: 36 570 zł
Cena oszacowania: 48 760 zł
Wadium: 4 876 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Przemysław Górny

Kancelaria Komornicza, Al. Reymonta 3A, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. (61)4292555 / fax. (61)4292555

Sygnatura: Km 1485/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2022 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, pokój 49, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 48/3,Niewolno, 62-240 Trzemeszno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Udział 3/8 w nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w budynku wielorodzinnym I-dno piętrowym. Lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza o łącznej powierzchni 49,19m2. Wykończenie lokalu standardowe, lokal o stanie technicznym zadawalającym. Do lokalu przynależy boks gospodarczy o pow. 19m2. Instalacje techniczne: prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna, c.o. i c.w. z pieca na węgiel.Przedmiotowa nieruchomość lokalowa zlokalizowana jest w części pośredniej miejscowości Niewolno przy drodze utwardzonej asfaltem.

Suma oszacowania wynosi 48 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 570,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 876,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 46 1020 4027 0000 1802 1165 9192. z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Górny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Zasutowo, Wrzesińska 4 (wielkopolskie)

Wrzesińska 4, 62-330, Zasutowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-05-31
Cena wywołania: 461 693 zł
Cena oszacowania: 692 540 zł

Dom w miejscowości Krzymów- Drążno Holendry, Krzymów- Drążno Holendry 5 (wielkopolskie). Działka numer: 409/3

Krzymów- Drążno Holendry 5, 62-513, Krzymów- Drążno Holendry, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 63 750 zł
Cena oszacowania: 85 000 zł

Grunt w miejscowości Kamiennik, Kamiennik (wielkopolskie). Działki numer: 104/2, 113/1, 112/2, 112/8

Kamiennik, 64-734, Kamiennik, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-02
Cena wywołania: 155 550 zł
Cena oszacowania: 207 400 zł