Dodano dnia: 2022-12-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żurawnica, Żurawnica 83 (lubelskie)

Żurawnica 83, 22-470, Żurawnica, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-03
Sygnatura: KM 95/18
Obszar działki: 1 400 m2
Cena wywołania: 225 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł
Wadium: 30 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Diana Sawicka

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 639 2623 / fax. 

Sygnatura: KM 95/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu Diana Sawicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-02-2023 o godz. 11:20  w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój sala 33,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest **** ****  położonego przy  ,Żurawnica,  22-470 Zwierzyniec , dla którego  Sąd Rejonowy w Zamościu  (adres: ul.  , Zamość,  22-400 Zamość prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość opisana jako działka nr 1370 położona w miejscowości Żurawnica i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/xxxxxxxx/8. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 300 000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 225 000,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 30 000,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 300 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Diana Sawicka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Biała Podlaska, Sidorska 142 (lubelskie)

Sidorska 142, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 3 080 235 zł
Cena oszacowania: 4 106 980 zł

Nieruchomość w miejscowości Tomaszów Lubelski, Łaszczowiecka 9 (lubelskie)

Łaszczowiecka 9, 22-600, Tomaszów Lubelski, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 5 285 034 zł
Cena oszacowania: 7 046 713 zł

Nieruchomość w miejscowości Świdnik, Sosnowa (lubelskie)

Sosnowa, 21-040, Świdnik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-28
Cena wywołania: 120 666 zł
Cena oszacowania: 181 000 zł