Dodano dnia: 2023-10-04

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zawada, Zawada (małopolskie)

Zawada, 32-445, Zawada, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-15
Obszar działki: 0,12 ha
Cena wywołania: 57 938 zł
Cena oszacowania: 77 250 zł
Wadium: 7 725 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 15.12.2023 r. - o godz. 14:00  -  w sali nr  18 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Zawada, przysługujące dłużnikowi Kijas Katarzyna i posiadające założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/xxxxxxxx/2.

Jest to działka o nr 308 o pow. 0,12 ha zabudowana pawilonem handlowym o nr porządkowym 345 przeznaczonym do rozbiórki. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Myślenice, a prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków na niej posadowionych przysługuje dłużnikowi ***** ********* w całości na okres 50 lat tj. do dnia 04.06.2043 r.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z zabudowaniami oszacowane jest na kwotę: 77.250,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 57.937,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 7.725,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 88203000451110000001966360 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/1 (małopolskie)

Długa 70/1, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 138 975 zł
Cena oszacowania: 185 300 zł

Dom w miejscowości Brzączowice, Brzączowice (małopolskie). Działka numer: 264/3

Brzączowice, 32-410, Brzączowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 413 250 zł
Cena oszacowania: 551 000 zł

Grunt w miejscowości Chełm, Chełm (małopolskie). Działki numer: 161/2, 161/1

Chełm, 32-744, Chełm, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 44 467 zł
Cena oszacowania: 66 700 zł