Dodano dnia: 2023-11-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Powstańców Śląskich 52B/U-15 (dolnośląskie)

Powstańców Śląskich 52B/U-15, 53-333, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-08
Powierzchnia: 57,74 m2
Cena wywołania: 248 325 zł
Cena oszacowania: 331 100 zł
Wadium: 33 110 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Sygn. akt. KM 2477/22

Dot. VI Co 773/22

Wrocław, dnia 26.10.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus

Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu

na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

08 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy

ul. Joannitów 14, w sali 25 J odbędzie się

 

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika:

*********************

 

położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 52B, stanowiącej lokal niemieszkalny nr U-15 o powierzchni użytkowej 57,74 m2 składający się z przedsionka, sali usługowej, sekretariatu, biura, zaplecza socjalnego i WC.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/xxxxxxxx/9. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 20/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/xxxxxxxx/7.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 331 100,00– wartość brutto.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 248 325,00– wartość brutto.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.: 33 110,00

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie można oglądać nieruchomość po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 6/10 odpis operatu szacunkowego biegłego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów wraz z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43 (dolnośląskie)

Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43, 54-153, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Jaworowa 37/3 (dolnośląskie)

Jaworowa 37/3, 52-122, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 1 133 250 zł
Cena oszacowania: 1 511 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Wałbrzyska 10 (dolnośląskie)

Wałbrzyska 10, 52-314, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł