Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Czajkowskiego 120 (dolnośląskie)

Czajkowskiego 120, 51-147, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura:  KM 504/19
Powierzchnia: 44,2300 m2
Cena wywołania: 146 100 zł
Cena oszacowania: 194 800 zł
Wadium: 19 480 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Karolina Ślęzak

Kancelaria Komornicza, Balzaka 42A, Wrocław,  52-437 Wrocław

tel. 71 3027511 / fax. 

Sygnatura: KM 504/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Karolina Ślęzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest *** **** położonego przy ul. Czajkowskiego 120, 51-147 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych . (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-950 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności do lokalu niemieszkalnego, o powierzchni użytkowej 44,23 m2. Przedmiotowy lokal położony jest na 1 kondygnacji, budynku mieszkalno - usługowego nr 120, przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu. Lokal obecnie zaaranżowany jest na sklep spożywczy i składa się z następujących pomieszczeń: sala sprzedaży, wc z przedsionkiem, korytarz, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie magazynowe z niezależnym wejściem. Do lokalu przynależy udział 273/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość można oglądać w dniu 17.01.2022 r. od godz. 11:00 do godz. 11:30. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Suma oszacowania wynosi 194 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 43 1600 1462 1816 8616 8000 0001.z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Karolina Ślęzak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Zagony 5b/4 (dolnośląskie)

Zagony 5b/4, 54-614, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-25
Cena wywołania: 272 250 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Armii Krajowej 24/2 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 24/2, 50-541, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-02
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Walońska 17/84 (dolnośląskie)

Walońska 17/84, 50-413, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-13
Cena wywołania: 416 250 zł
Cena oszacowania: 555 000 zł