Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Al.Stanów Zjednoczonych 72/20 (mazowieckie)

Al.Stanów Zjednoczonych 72/20, 04-036, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 417/22
Powierzchnia: 180,60 m2
Cena wywołania: 1 188 450 zł
Cena oszacowania: 1 584 600 zł
Wadium: 158 460 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2,  Warszawa,   03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 417/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 417/22 w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu użytkowego, którego    właścicielem jest ********** położonego przy  Al.Stanów Zjednoczonych 72/20, 04-036 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 180,60 m2 składający się z: salonu sprzedaży, komunikacji, pomieszczenia socjalnego, wc, pokoju rozliczeń, magazynu, położony jest na 1 kondygnacji w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym z garażami podziemnymi. Pomieszczenie przynależne o powierzchni 3,20 m2 usytuowane jest na 1 kondygnacji. Pomieszczenie przynależne zostało przyłączone do lokalu. Ściany pomalowane na biało, na podłodze terakota, sufit podwieszany. Brak stolarki drzwiowej do poszczególnych pomieszczeń. Stan dobry, do aranżacji. Istnieje rozbieżność powierzchni lokalu nr 20 pomiędzy księgą wieczystą a Zaświadczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pax”. Przyjęto powierzchnię lokalu z zaświadczenia spółdzielni 180,60 m2.Oględziny we własnym zakresie po uprzednim kontakcie z administratorem budynku. Egzekucyjna sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.-interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7.04.2023r.

 

Suma oszacowania wynosi 1 584 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 188 450,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
30.08.2023 - 13.09.2023 09:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 158 460,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  21.09.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zagójska 2/4/68 (mazowieckie)

Zagójska 2/4/68, 04-101, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Międzynarodowa 42A/25 (mazowieckie)

Międzynarodowa 42A/25, 03-922, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-19
e-licytacja
Cena wywołania: 43 890 zł
Cena oszacowania: 58 520 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 5/42 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 5/42, 01-473, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 562 500 zł
Cena oszacowania: 750 000 zł