Dodano dnia: 2023-08-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Szydłowiec, Kolejowa (mazowieckie)

Kolejowa, 26-500, Szydłowiec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: Km 2736/19
Obszar działki: 0,3746 ha
Cena wywołania: 554 266 zł
Cena oszacowania: 831 400 zł
Wadium: 83 140 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

Piotr Hetman

Kancelaria Komornicza, Garbarska 1, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec

tel. 519-668-658 / fax.

Sygnatura: Km 2736/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Piotr Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2023 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu z siedzibą przy Pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój I, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego położonej przy ul. Kolejowa , 26-500 Szydłowiec , dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1S/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 831 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 554 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 44 10202629 0000 9802 0414 4168.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu mieszczącym się pod adresem: Pl. Marii Konopnickiej 7, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Hetman

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Krobińska 3A (mazowieckie). Działka numer: 172/4

Krobińska 3A, 04-276, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 87 000 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Żelechów, Żelechów (mazowieckie)

Żelechów, 96-321, Żelechów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-10
Cena wywołania: 365 250 zł
Cena oszacowania: 487 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ludowa 17/22 (mazowieckie)

Ludowa 17/22, 00-780, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł