Dodano dnia: 2022-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Szlichtyngowa, Głogowska 34/3 (lubuskie)

Głogowska 34/3, 67-407, Szlichtyngowa, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: Km 1229/18
Powierzchnia: 154,33 m2
Cena wywołania: 90 756 zł
Cena oszacowania: 121 009 zł
Wadium: 12 101 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 1229/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Głogowska 34/3, 67-407 Szlichtyngowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Jest to lokal niemieszkalny nr 3 wraz z udziałem 21441/60105 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku, położony w budynku wielolokalowym, w całości podpiwniczonym. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste oznaczony nr działki 249/3 o powierzchni 0,0933ha, budynek stanowi odrębną nieruchomość. Lokal położony jest na drugim piętrze – ostatnia kondygnacja. Wejście do lokalu z klatki schodowej stanowiącej część wspólną. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 154,33m2. Zestawienie pomieszczeń lokalu nr 3: struktura lokalu: pomieszczenie biurowe (15,76m2), pomieszczenie biurowe (8,82m2), łazienka z wc (4,92m2), pomieszczenie biurowe (13,99m2), pomieszczenie biurowe (61,34m2), pomieszczenie biurowe (14,08m2), pomieszczenie biurowe (9,57m2), pomieszczenie biurowe (8,56m2), przedsionek (2,24m2), korytarz (15,05m2). Pomieszczenia przynależne do lokalu nr 3: pomieszczenia w piwnicy (nr 6 o powierzchni 22,89m2, nr 7 o powierzchni 14,00m2, nr 1 o powierzchni 14,01m2, nr 2 o powierzchni 9,18m2). Budynek jest wyposażony w instalacje: ogrzewanie za pomocą indywidualnych pieców centralnego ogrzewania; instalację zimnej wody z miejskiego ujęcia; instalację kanalizacyjną – sieć kanalizacyjna; instalację elektryczną.

Suma oszacowania wynosi 121 009,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 756,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,90 zł. w gotówce albo na konto  komornika Bank BNP Paribas BP SA  54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jędrzej Tamborski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szlichtyngowa, Górczyna 21A (lubuskie). Działka numer: 177/4

Górczyna 21A, 67-407, Szlichtyngowa, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 62 706 zł
Cena oszacowania: 83 608 zł