Dodano dnia: 2022-11-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sycewice, Sportowa 5 (pomorskie)

Sportowa 5, 76-251, Sycewice, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-12
Sygnatura: GKm 69/19
Powierzchnia: 1570,15 m2
Cena wywołania: 573 000 zł
Cena oszacowania: 764 000 zł
Wadium: 76 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Andrzej Śniegocki

Kancelaria Komornicza, Henryka Pobożnego 19 19,  Słupsk,   76-200 Słupsk

tel. 598414181 728782467 / fax. 

Sygnatura: GKm 69/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-01-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ************ położonego przy  Sportowa 5,Sycewice,  76-251 Kobylnica , dla którego    (adres: ul.  , Słupsk, 76-200 Słupsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/7, SL1S/xxxxxxxx/2, SL1S/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja: - nieruchomości lokalowej niemieszkalnej powierzchni użytkowej 1570,15 m2, położonej w Sycewicach przy ul. Sportowej 5, dla której prowadzona jest przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku księga wieczysta KW SL1S/xxxxxxxx/7, - nieruchomości lokalowej niemieszkalnej powierzchni użytkowej 152,10 m 2, położonej w Sycewicach przy ul. Sportowej 5, dla której prowadzona jest przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku księga wieczysta KW SL1S/xxxxxxxx/2, należących do dłużnika **** ******** położone są na dwóch kondygnacjach (lokal 1570,15 m2 na parterze i piętrze a lokal o pow. 152,10 m2 tylko na piętrze) dwukondygnacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego z podpiwniczeniem, usytuowanego w Sycewicach przy ul. Sportowej 5. Suma oszacowania obu tych nieruchomości wynosi 764.000,00zł, z czego: - nieruchomości - KW SL1S/xxxxxxxx/7 - o powierzchni użytkowej 1570,15 m2 wynosi 697.000,00 zł, - nieruchomości - KW SL1S/xxxxxxxx/2 - o powierzchni użytkowej 152,10 m 2 wynosi 67.000,00 zł,

Suma oszacowania wynosi 764 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 573 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O/Słupsk 62 1500 1692 1216 9005 9791 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200  Słupsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Andrzej Śniegocki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rumia, Dąbrowskiego 18/20 (pomorskie)

Dąbrowskiego 18/20, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 127 500 zł
Cena oszacowania: 170 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Puck, Derdowskiego 4/23 (pomorskie)

Derdowskiego 4/23, 84-100, Puck, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-15
Cena wywołania: 146 250 zł
Cena oszacowania: 195 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Miastko, Kolejowa 2/7 (pomorskie)

Kolejowa 2/7, 77-200, Miastko, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 28 800 zł
Cena oszacowania: 38 400 zł