Dodano dnia: 2023-01-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Świnoujście, Uzdrowiskowa 11a (zachodniopomorskie)

Uzdrowiskowa 11a, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-30
Sygnatura: Km 893/21
Powierzchnia: 360,08 m2
Obszar działki: 1772 m2
Cena wywołania: 1 553 333 zł
Cena oszacowania: 2 330 000 zł
Wadium: 233 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Jolanta Cybułka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście

tel. 91 3212124 w godz. 10-13 / fax. 91 3212124

Sygnatura: Km 893/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 6, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Uzdrowiskowa 11A, 72-600 Świnoujście, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Prawo własności do lokalu niemieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 11A o powierzchni użytkowej 360,08 m2, znajdującego się w budynku pięciokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, z wielostanowiskowym garażem podziemnym pełniącym funkcję budynku apartamentowego pod nazwą "Rezydencja Trzy Korony". Z lokalem związany jest udział 36008/27645 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętych KW nr SZ1W/xxxxxxxx/0. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1W/xxxxxxxx/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal niemieszkalny położony jest w dzielnicy nadmorskiej przy ul. Uzdrowiskowej 11A na działkach nr ew. 58/43 i 58/45 o łącznej powierzchni 1772 m2. Jest to budynek apartamentowy, pięciokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z wielostanowiskowym garażem podziemnym wybudowanym w technologii tradycyjnej w 2005r., pełniącym funkcję budynku apartamentowego pod nazwą "Rezydencja Trzy Korony". W odległości około 150 m szeroka piaszczysta plaża. Dojazd do nieruchomości ulicą o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowy lokal niemieszkalny usytuowany jest w przyziemiu budynku apartamentowego z północnej jego strony. Na podstawie wypisu z kartoteki lokali i odpisu z KW SZ1W/xxxxxxxx/3 powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 360,08 m2. Wejście do lokalu z przyziemia budynku. Lokal składa się z przedsionka, sali głównej, sali tanecznej, pomieszczeń sanitarnych 4 WC w tym z prysznicem, pomieszczeń zaplecza technicznego i pomieszczeń zaplecza gospodarczego. Lokal wyposażony w instalację wod. kan., elektryczną, klimatyzację oraz wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Obecnie instalacje elektryczne nieczynne, odcięte. Ogrzewanie z sieci miejskiej obecnie odcięte. Lokal od około dwóch lat nie użytkowany z powodu pandemii Covid.

Suma oszacowania wynosi 2 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 553 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O Szczecin 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jolanta Cybułka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Jana z Kolna 10/6 (zachodniopomorskie)

Jana z Kolna 10/6, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 46 535 zł
Cena oszacowania: 69 803 zł

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Konstytucji 3 Maja 46c/4 (zachodniopomorskie)

Konstytucji 3 Maja 46c/4, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 321 375 zł
Cena oszacowania: 428 499 zł