Dodano dnia: 2023-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Świnoujście, Monte Cassino 34a (zachodniopomorskie)

Monte Cassino 34a, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-30
Sygnatura: Km 566/19
Obszar działki: 0,0278 ha
Cena wywołania: 170 200 zł
Cena oszacowania: 255 300 zł
Wadium: 25 530 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Piotr Żygadło

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 1/19,  Świnoujście,   72-600 Świnoujście

tel. 91 888 90 91 / fax. 

Sygnatura: Km 566/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-01-2023 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Pderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 6,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************* położonej przy  Monte Cassino 34A, 72-600 Świnoujście , dla której  Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Paderewskiego 6, Świnoujście, 72-600 Świnoujście)   prowadzi księgę wieczystą o numerze Sz1W/00011441/8.

Suma oszacowania wynosi 255 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Pderewskiego 6, Świnoujście, 72-600  Świnoujście.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Żygadło

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Konstytucji 3 Maja 46c/4 (zachodniopomorskie)

Konstytucji 3 Maja 46c/4, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 321 375 zł
Cena oszacowania: 428 499 zł

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Jana z Kolna 10/6 (zachodniopomorskie)

Jana z Kolna 10/6, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 46 535 zł
Cena oszacowania: 69 803 zł