Dodano dnia: 2023-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Świerzenko, Świerzenko 13a (pomorskie)

Świerzenko 13a, 77-222, Świerzenko, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-02
Sygnatura: GKm 44/21
Obszar działki: 1462 m2
Cena wywołania: 104 775 zł
Cena oszacowania: 139 700 zł
Wadium: 13 970 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miastku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza, Kaszubska 21,  Miastko,   77-200 Miastko

tel. 598575791 / fax. 598224388

Sygnatura: GKm 44/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-02-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Miastku z siedzibą przy A.Krajowej 30, 77-200 Miastko,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  ,Świerzenko,  77-200 Miastko , dla której  Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. A.Krajowej 30, Miastko, 77-200 Miastko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1M/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 139 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. A.Krajowej 30, Miastko, 77-200  Miastko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ireneusz Kowalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wycinki, Sosnowa (pomorskie). Działka numer: 127/19

Sosnowa, 83-221, Wycinki, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 21 525 zł
Cena oszacowania: 28 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Śnieżna 2 (pomorskie)

Śnieżna 2, 80-554, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 5 047 500 zł
Cena oszacowania: 6 730 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Rowy, Bałtycka 45 (pomorskie)

Bałtycka 45, 76-212, Rowy, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 352 879 zł
Cena oszacowania: 470 506 zł