Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Świdnica, Rynek 26/02 (dolnośląskie)

Rynek 26/02, 58-100, Świdnica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura: Km 281/17
Powierzchnia: 55,4000 m2
Cena wywołania: 91 333 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł
Wadium: 13 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

Sygnatura: Km 281/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Okręgowy w Świdnicy, pl. Grunwaldzki 14, 58-100 ŚWIDNICA, pokój A200 IIp, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Rynek 26/02, 58-100 Świdnica, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal niemieszkalny nr 02 o powierzchni użytkowej 55,40 m2 , położona w Świdnicy, gmina Świdnica, powiat świdnicki, w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Rynek 26, posadowionym na działce ew. nr 2193 obręb nr 0004 Śródmieście, AM-10, o powierzchni 0,0354 ha. Szacowany lokal użytkowy nr 02 położony jest na parterze budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych). Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń, małego WC i pomieszczenia. Drzwi wejściowe stalowe, witryna od strony podwórka PCV okratowana. Wejście dawniej było od podwórka. W lokalu na podłogach panele podłogowe, ściany tynkowane. Ściany malowane farbami emulsyjnymi. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 10.01.2022r. o godz.16:00-16:15 - chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. Oględziny mogą nie dojść do skutku z przyczyn niezależnych od komornika. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Suma oszacowania wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.01.2022 16:00 - 16:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Aleksander Suszycki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Uskorz Wielki, Uskorz Wielki (dolnośląskie). Działki numer: 314/1, 314/2, 314/3, 314/4

Uskorz Wielki, 56-100, Uskorz Wielki, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-24
Cena wywołania: 29 550 zł
Cena oszacowania: 39 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, 1 Maja 31/1 (dolnośląskie)

1 Maja 31/1, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-27
Cena wywołania: 511 500 zł
Cena oszacowania: 682 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Sulisławice, Sulisławice 17/6 (dolnośląskie)

Sulisławice 17/6, 55-100, Sulisławice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-29
Cena wywołania: 21 750 zł
Cena oszacowania: 29 000 zł