Dodano dnia: 2022-07-19

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Suwałki, Modrzewiowa 3/1,3 (podlaskie)

Modrzewiowa 3/1,3, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura: MM Km 1152/20
Powierzchnia: 791,80 m2 + 43,30 m2
Cena wywołania: 1 676 266 zł
Cena oszacowania: 2 514 400 zł
Wadium: 251 440 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

 

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 1152/20

 

                              OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 09 września 2022 roku, o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30 odbędzie się II licytacja udziału w wysokości 6850/23960 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Suwałkach (obręb 0004 Suwałki) przy ul. Modrzewiowej 3, województwo podlaskie, na działce nr 22943/1 o powierzchni 0,2326 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym wybudowanym w 2008 roku o powierzchni zabudowy 962 m.kw. Udział podlegający licytacji jest związany z prawem własności niewydzielonych części budynku pozostałych po wydzieleniu 16 lokali mieszkalnych oraz lokalu usługowego stanowiących odrębne nieruchomości w przedmiotowym budynku i stanowi on:
1) lokal nr 1 - lokal usługowy o powierzchni 791,80 m.kw., usytuowany na parterze wraz z 5 miejscami postojowymi o nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 znajdującymi się w garażu podziemnym;
2) lokal nr 3 - lokal gospodarczy o powierzchni użytkowej 43,30 m.kw., usytuowany w podpiwniczeniu budynku.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1S/xxxxxxxx/8. Wyżej wskazany udział będący przedmiotem licytacji w niewydzielonych częściach budynku stanowi własność Barbary Jolanty Jurewicz, zaś pozostały udział w wysokości 2126/23960 jest własnością osoby trzeciej.
        
Wartość szacunkowa udziału w wysokości 6850/23960 w nieruchomości stanowi kwotę 2 514 400,00 zł.
Cena wywołania udziału w wysokości 6850/23960 stanowi kwotę 1 676 266,67 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 251 440,00 zł.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 06 września 2022 roku, na godz. 09:00.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala
89 9359 0002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

 

Komornik Sądowy Marta Milewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Suwałki, Sejneńska 83 (podlaskie)

Sejneńska 83, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 3 129 675 zł
Cena oszacowania: 4 158 638 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Alfreda Wierusza-Kowalskiego 3/47 (podlaskie)

Alfreda Wierusza-Kowalskiego 3/47, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 284 250 zł
Cena oszacowania: 379 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, gen. Kazimierza Pułaskiego 56/8 (podlaskie)

gen. Kazimierza Pułaskiego 56/8, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 231 225 zł
Cena oszacowania: 308 300 zł