Dodano dnia: 2023-01-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Stradomia Wierzchnia, Stradomia Wierzchnia 65A (dolnośląskie)

Stradomia Wierzchnia 65A, 56-500, Stradomia Wierzchnia, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-02
Sygnatura: GKm 27/21
Obszar działki: 0,1641 ha
Cena wywołania: 1 480 920 zł
Cena oszacowania: 2 221 380 zł
Wadium: 222 138 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D,  Oleśnica,   56-400 Oleśnica

tel. 533255540 / fax. 0717345495

Sygnatura: GKm 27/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Oleśnicy Tomasz Słomka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-02-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3-go Maja 48, 56-400 Oleśnica, pokój 18,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** położonej przy  65A,Stradomia Wierzchnia,  56-500 Syców , dla której  Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 2 221 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 480 920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 222 138,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA OLEŚNICA 66 1090 2415 0000 0006 1204 7746.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3-go Maja 48, Oleśnica, 56-400  Olesnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Słomka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gryfów Śląski, Kolejowa 21A/4 (dolnośląskie)

Kolejowa 21A/4, 59-620, Gryfów Śląski, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-15
Cena wywołania: 119 250 zł
Cena oszacowania: 159 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5A (dolnośląskie)

Urocza 5A, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-23
e-licytacja
Cena wywołania: 10 735 950 zł
Cena oszacowania: 14 314 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Pieszyce, Zamkowa 49 (dolnośląskie)

Zamkowa 49, 58-250, Pieszyce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 43 500 zł
Cena oszacowania: 58 000 zł