Dodano dnia: 2022-12-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skrzyńsko, Przemysłowa 27a (mazowieckie)

Przemysłowa 27a, 26-400, Skrzyńsko, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-01
Sygnatura: KM 477/19
Obszar działki: 3,1700 ha
Cena wywołania: 4 879 000 zł
Cena oszacowania: 7 318 500 zł
Wadium: 731 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przysusze

Eugeniusz Chruściński

Kancelaria Komornicza, Warszawska 18,  Przysucha,   26-400 Przysucha

tel. 486753386 / fax. 

Sygnatura: KM 477/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Przysusze Eugeniusz Chruściński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-02-2023 o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha, pokój II,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Przemysłowa ,Skrzyńsko,  26-400 Przysucha , dla której  SĄD REJONOWY PRZYSUCHA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , Przysucha,  26-400 PRZYSUCHA prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1P/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 2848/1, 2848/2 o łącznej pow. 3,1700 ha, położona w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej. Nieruchomość jest zabudowana. Znajdują się na niej: budynek biurowo – socjalny, budynek magazynowy z częścią socjalną, budynek magazynowy z rampą, hala produkcyjna z częścią socjalną, dwa budynki magazynowe, budynek kotłowni, budynek stróżówki, budynek wagowego. Ponadto na nieruchomości znajduje się waga samochodowa oraz basen przeciwpożarowy. Teren nieruchomości jest ogrodzony i częściowo utwardzony. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w pełne uzbrojenie, tj. energię elektryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną.

Suma oszacowania wynosi 7 318 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 879 000,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 731 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 24 1240 5729 1111 0000 5053 8511.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Staszica 11, Przysucha, 26-400  Przysucha.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Eugeniusz Chruściński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowa Wieś, Przemysłowa (mazowieckie). Działka numer: 346

Przemysłowa, 07-416, Nowa Wieś, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 239 400 zł
Cena oszacowania: 319 200 zł

Grunt w miejscowości Noski, Noski (mazowieckie). Działki numer: 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 429, 430, 1923, 1728, 1727

Noski, 08-322, Noski, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-28
Cena wywołania: 77 317 zł
Cena oszacowania: 103 090 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Góra Kalwaria, Wyszyńskiego 7A,7B (mazowieckie)

Wyszyńskiego 7A,7B, 05-530, Góra Kalwaria, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-03-01
Cena wywołania: 6 600 zł
Cena oszacowania: 9 900 zł