Dodano dnia: 2022-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skórzewo, Poznańska 61 (wielkopolskie)

Poznańska 61, 62-070, Skórzewo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Sygnatura: Km 2618/21
Obszar działki: 1067 m2
Cena wywołania: 496 500 zł
Cena oszacowania: 662 000 zł
Wadium: 66 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Radosław Just

Kancelaria Komornicza, Jackowskiego 40,  Poznań,   60-512 Poznań

tel. 612233012 / fax. 612233014

Sygnatura: Km 2618/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Radosław Just na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-01-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.07,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  Poznańska 61,Skórzewo,  62-070 Dopiewo , dla której  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Młyńska 1, Poznań, 61-729 Poznań)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 558 o powierzchni 1067 m2. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i płaskim ukształtowaniu terenu. Nieruchomość ogrodzona płotem wykonanym częściowo z siatki handlowej osadzonej na słupkach stalowych, z prefabrykowanych płyt betonowych oraz paneli z blachy. Ogrodzenie wyposażone w bramęwjazdową od frontu, od strony ul. Poznańskiej. Teren nieruchomości częściowo utwardzony kostką brukową typu pol-bruk oraz wylewką betonową. Stan zagospodarowania działki określono jako przeciętny. Na działce posadowiony jest budynek warsztatu samochodowego z zapleczem socjalno-biurowym. Budynek wybudowany w 2014 r., wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, składający się z jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczony. Budynek pełni funkcję warsztatu samochodowego. W budynku wydzielono dwaniezależne pomieszczenia warsztatowe połączone wewnętrznym korytarzem. Pomieszczenia warsztatowe wyposażono wsegmentowe, podnoszone bramy wjazdowe. W części frontowej budynku znajduje się biuro.Budynek ogrzewany piecem na paliwo stałe (ekogroszek) znajdującym się w piwnicy. Budynek został wyposażony w monitoring oraz system alarmowy. Pomieszczenie biurowe – klimatyzowane.

Suma oszacowania wynosi 662 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 496 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 02 2030 0045 1110 0000 0224 7850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kamiennogórska 26, Poznań, 60-179 Poznań można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
25.01.2023 11:00 - 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław Just

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bogusławice, Bogusławice 24 (wielkopolskie). Działka numer: 253/3

Bogusławice 24, 62-620, Bogusławice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 173 333 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Batorowo, Widok 14 (wielkopolskie)

Widok 14, 62-080, Batorowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 686 250 zł
Cena oszacowania: 915 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gorzewo, Gorzewo (wielkopolskie)

Gorzewo, 64-630, Gorzewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 140 775 zł
Cena oszacowania: 187 700 zł