Dodano dnia: 2022-12-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Rudzienice, Długa (warmińsko-mazurskie)

Długa, 14-204, Rudzienice, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Sygnatura: GKm 29/21
Obszar działki: 0,4166 ha
Cena wywołania: 148 666 zł
Cena oszacowania: 223 000 zł
Wadium: 22 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Piotr Staruk

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C,  Iława,   14-200 Iława

tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69

Sygnatura: GKm 29/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-01-2023 o godz. 11:20  w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego   właścicielem jest ************  położonego przy  , 14-204 Rudzienice , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie  (adres: ul. Ul. Mikołaja Kopernika 4B, Iława,  14-200 Iława prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 63/6 o powierzchni 0,4166 ha, położonej w miejscowości Rudzienice, gm. Iława wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku magazynowego, którego budowa nie została zakończona, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi KW EL1I/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 223 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 148 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao SA I O/IŁAWA 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 4B, Iława, 14-200  Iława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Staruk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ryn, Sterławki Wielkie 62A (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 151/2

Sterławki Wielkie 62A, 11-520, Ryn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 345 997 zł
Cena oszacowania: 461 330 zł

Dom w miejscowości Bartki, Bartki 39 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 207

Bartki 39, 13-124, Bartki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 144 230 zł
Cena oszacowania: 192 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Powałczyn, Powałczyn 204 (warmińsko-mazurskie)

Powałczyn 204, 12-140, Powałczyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 337 500 zł
Cena oszacowania: 450 000 zł