Dodano dnia: 2022-12-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Różankowo, Różankowo 2b (kujawsko-pomorskie)

Różankowo 2b, 87-148, Różankowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: GKm 150/20
Obszar działki: 1,0312 ha+0,9888 ha+7,4508 ha
Cena wywołania: 2 713 995 zł
Cena oszacowania: 3 618 660 zł
Wadium: 361 866 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Graniczna 9,  Toruń,   87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: GKm 150/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2023 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 216, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ***********  położonej przy  Różankowo 2B, 87-148 Różankowo-Świerczyny, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
tereny przemysłowe o pow. 1,0312 ha o nr działki 313/6. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością osobistą polegającą na - prawie zrzutu przez uprawnionych ścieków komunalnych pochodzących z budynku mieszkalnego znajdującego sie na nieruchomości przypisanej wpisanej w KW: TO1T/xxxxxxxx/8 - prawie dostępu i korzystania przez uprawnionych z sieci elektrycznej znajdującej się na terenie nieruchomości - prawie dostępu i czerpania wody pitnej z ujęcia zakładowego oraz gminnego znajdującej się na terenie nieruchomości położonej: 87-148 Różankowo-Świerczyny, Różankowo 2B, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW TO1T/xxxxxxxx/5] oraz tereny przemysłowe o pow. 0,9888 ha o nr działki 311/18 i 313/5. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, którym jest nieodpłatna służebność gruntowa drogi polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 313/5 wchodzącą w skład nieruchomości obciążonej, a przysługującej każdoczesnym właścicielom nieruchomości wpisanej w KW: TO1T/xxxxxxxx/8, oraz prawem osobistym, którym jest dożywotnia służebność osobista polegającą na - prawie zrzutu przez uprawnionych ścieków komunalnych pochodzących z budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości wpisanej w KW: TO1T/xxxxxxxx/8 - prawie dostepu i korzystania przez uprawnionych z sieci elektrycznej znajdującej się na terenie nieruchomości - prawie dostępu i czerpania wody pitnej z ujęcia zakładowego oraz gminnego znajdującej się na terenie nieruchomości położonej: 87-148 Różankowo-Świerczyny, Różankowo 2B, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW TO1T/xxxxxxxx/2] Suma oszacowania wynosi 3 618 660,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 713 995,00zł.

Suma oszacowania wynosi 3 618 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 713 995,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 361 866,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ul.Warneńczyka  1, Toruń, 87-100 Toruń można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.01.2023 10:00 - 10:15


  

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  Różankowo 2B, 87-148 Różankowo-Świerczyny, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
tereny przemysłowe o pow. 1,0312 ha o nr działki 313/6. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością osobistą polegającą na - prawie zrzutu przez uprawnionych ścieków komunalnych pochodzących z budynku mieszkalnego znajdującego sie na nieruchomości przypisanej wpisanej w KW: TO1T/xxxxxxxx/8 - prawie dostępu i korzystania przez uprawnionych z sieci elektrycznej znajdującej się na terenie nieruchomości - prawie dostępu i czerpania wody pitnej z ujęcia zakładowego oraz gminnego znajdującej się na terenie nieruchomości położonej: 87-148 Różankowo-Świerczyny, Różankowo 2B, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW TO1T/xxxxxxxx/5] oraz tereny przemysłowe o pow. 0,9888 ha o nr działki 311/18 i 313/5. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, którym jest nieodpłatna służebność gruntowa drogi polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 313/5 wchodzącą w skład nieruchomości obciążonej, a przysługującej każdoczesnym właścicielom nieruchomości wpisanej w KW: TO1T/xxxxxxxx/8, oraz prawem osobistym, którym jest dożywotnia służebność osobista polegającą na - prawie zrzutu przez uprawnionych ścieków komunalnych pochodzących z budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości wpisanej w KW: TO1T/xxxxxxxx/8 - prawie dostepu i korzystania przez uprawnionych z sieci elektrycznej znajdującej się na terenie nieruchomości - prawie dostępu i czerpania wody pitnej z ujęcia zakładowego oraz gminnego znajdującej się na terenie nieruchomości położonej: 87-148 Różankowo-Świerczyny, Różankowo 2B, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW TO1T/xxxxxxxx/2] Suma oszacowania wynosi 3 618 660,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 713 995,00zł.

Suma oszacowania wynosi 3 618 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 713 995,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 361 866,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ul.Warneńczyka  1, Toruń, 87-100 Toruń można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.01.2023 10:00 - 10:15


  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 86 2030 0045 1110 0000 0259 0300.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Inowrocław, Marulewska 43 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 212/5

Marulewska 43, 88-104, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 160 333 zł
Cena oszacowania: 240 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Okalewko, Okalewko 32 (kujawsko-pomorskie)

Okalewko 32, 87-335, Okalewko, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 22 875 zł
Cena oszacowania: 30 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Walecznych 6/39 (kujawsko-pomorskie)

Walecznych 6/39, 85-828, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 167 583 zł
Cena oszacowania: 223 445 zł