Dodano dnia: 2023-01-12

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Racibórz, Podmiejska 36 (śląskie)

Podmiejska 36, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-13
Sygnatura: KM 199/20
Obszar działki: 0,0362 ha
Cena wywołania: 30 333 zł
Cena oszacowania: 45 500 zł
Wadium: 4 550 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Jacek Banaszkowski

Kancelaria Komornicza, Bukowa 1, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32 415 77 25 / fax. 32 415 77 25

Sygnatura: KM 199/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Jacek Banaszkowski Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącego/ej do dłużnika **** ******** położonego przy Podmiejska 36/47-400, 47-400 Racibórz, dla którego Sądu Rejoinowego prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/xxxxxxxx/0. Suma oszacowania wynosi 45 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 80 1050 1328 1000 0004 0360 2683.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[Komornik Sądowy

 

Jacek Banaszkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Racibórz, Książęca 3 (śląskie)

Książęca 3, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-27
Cena wywołania: 399 750 zł
Cena oszacowania: 533 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Racibórz, Podmiejska 36 (śląskie)

Podmiejska 36, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-02-13
Cena wywołania: 30 333 zł
Cena oszacowania: 45 500 zł