Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Poznań, Spychalskiego 20/1N (wielkopolskie)

Spychalskiego 20/1N, 61-543, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Km 270/22
Cena wywołania: 343 006 zł
Cena oszacowania: 514 509 zł
Wadium: 51 451 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Łukasz Kozieł

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 14,  Poznań,   61-139 Poznań

tel. 609271961 / fax. 

Sygnatura: Km 270/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-09-2023 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój sala 8,  odbędzie się druga licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ************  położonego przy  ul. Spychalskiego 20/1N, 61-543 Poznań , dla którego  Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań,  61-729 Poznań prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 514 509,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 343 006,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 450,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 1020 4027 0000 1702 1392 3737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. al. Marcinkowskiego 32, Poznań, 61-745 Poznań można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.09.2023 13:00 - 13:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Łukasz Kozieł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Jarochowskiego 101/1 (wielkopolskie)

Jarochowskiego 101/1, 60-129, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 107 400 zł
Cena oszacowania: 161 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Jana III Sobieskiego 34/5 (wielkopolskie)

Jana III Sobieskiego 34/5, 60-688, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 156 975 zł
Cena oszacowania: 209 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, os. Władysława Łokietka 12/63 (wielkopolskie)

os. Władysława Łokietka 12/63, 61-616, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 309 825 zł
Cena oszacowania: 413 100 zł