Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Płock, ul. Kilińskiego 41/7 (mazowieckie)

ul. Kilińskiego 41/7, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura: Km 1684/19
Obszar działki: 296,41 m2
Cena wywołania: 1 413 516 zł
Cena oszacowania: 2 120 274 zł
Wadium: 212 027 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8, PŁOCK, 09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: Km 1684/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Kilińskiego 41/7, 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o pow. 296,41 m2 położonej: 09-400 Płock, Kilińskiego 41/7, Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/xxxxxxxx/0 należącej do dłużników: Helana Karczewska w 1/2 części udziału i Stefan Karczewski w 1/2 części udziału. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 296,41 m2, składający się z hali sprzedaży, sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i socjalnych. Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego 4-ro kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, podpiwniczonego, posiada bezpośrednie, samodzielne wejście z chodnika. Z własnością lokalu związany jest udział 29641/218048 części we współwłasności części wspólnych budynku oraz udział 29641/218048 w prawie własności działki gruntu nr ew. 1397/6 o pow. 3 128 m2. Suma oszacowania wynosi 2 120 274,00zł w tym podatek VAT w kwocie 396 474,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 413 516,00zł.

Suma oszacowania wynosi 2 120 274,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 413 516,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 212 027,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Czyż

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Floriana Znanieckiego 4D/51 (mazowieckie)

Floriana Znanieckiego 4D/51, 03-980, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-06
Cena wywołania: 507 444 zł
Cena oszacowania: 761 166 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Kapitana Pałaca 39/10 (mazowieckie)

Kapitana Pałaca 39/10, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-01
Cena wywołania: 135 750 zł
Cena oszacowania: 181 000 zł

Dom w miejscowości Załubice Nowe, Załubice Nowe 16H (mazowieckie). Działka numer: 205/21

Załubice Nowe 16H, 05-250, Załubice Nowe, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-07-01
Cena wywołania: 402 375 zł
Cena oszacowania: 536 500 zł