Dodano dnia: 2023-11-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Osiedle 1 (podlaskie)

Płociczno-Osiedle 1, 16-413, Płociczno Osiedle, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-08
Sygnatura: MM Km 2142/22
Powierzchnia: 34 m2
Cena wywołania: 2 775 zł
Cena oszacowania: 3 700 zł
Wadium: 370 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

 

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 2142/22   

                                        OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 08 grudnia 2023 r., o godz. 12:30 w budynku Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Innowacyjna 1, II piętro - w siedzibie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Suwałkach odbędzie się I licytacja jednego udziału w wysokości 1/2 w lokalu niemieszkalnym o powierzchni 34 m.kw., bez nadanego numeru administracyjnego, położonego w miejscowości Płociczno Osiedle nr 1, gmina Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie, na działce nr 227/2 o powierzchni 1,6634 ha (obręb 0030 Płociczno Tartak) wraz z udziałem w wysokości 1/40 w częściach wspólnych budynków i działki nr 227/2, obręb 0030 Płociczno Tartak. Lokal jest wydzielony w budynku gospodarczym, dwusegmentowym, I kondygnacyjnym. Lokal składa się z 3 pomieszczeń o funkcji gospodarczej. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1S/xxxxxxxx/4. Powyższy udział w nieruchomości stanowi własność **********.

Wartość szacunkowa jednego udziału w wysokości 1/2 stanowi kwotę 3 700,00 zł.
Cena wywołania jednego udziału w wysokości 1/2 stanowi kwotę 2 775,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 370,00 zł.
Termin oględzin nieruchomości  wyznaczony został na dzień 05 grudnia 2023 r., na godz. 09:40.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala89 9359 0002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.                               Komornik Sądowy Marta Milewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 68/1

Kaletnik, 16-421, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 5 334 zł
Cena oszacowania: 8 000 zł

Dom w miejscowości Dobrzyniewo Duże, Podleśna (podlaskie). Działka numer: 35/3

Podleśna, 16-002, Dobrzyniewo Duże, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 482 540 zł
Cena oszacowania: 643 387 zł

Grunt w miejscowości Piecki, Piecki (podlaskie). Działka numer: 95

Piecki, 16-425, Piecki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-20
e-licytacja
Cena wywołania: 278 250 zł
Cena oszacowania: 371 000 zł