Dodano dnia: 2022-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piotrowo Drugie, Piotrowo Drugie 1 (wielkopolskie)

Piotrowo Drugie 1, 64-020, Piotrowo Drugie, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-31
Sygnatura: Km 2557/19
Obszar działki: 2334 m2
Cena wywołania: 458 482 zł
Cena oszacowania: 611 310 zł
Wadium: 61 131 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

Piotr Rozmiarek

Kancelaria Komornicza, Szczepanowskiego 13/15, Kościan, 64-000 Kościan

tel. 65 555 50 02 / fax.

www.komornik.koscian.pl

Sygnatura: Km 2557/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2023 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie z siedzibą przy Pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Piotrowo Drugie , 64-020 Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 79/3 o powierzchni 2334 m2, położona w miejscowości Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/xxxxxxxx/7. Działka nr 79/3 o kształcie regularnym i płaskim terenie, położona przy drodze utwardzonej asfaltem, posiada dostęp do drogi publicznej. Media w zasięgu: prąd, woda, telekomunikacja, brak kanalizacji sanitarnej - szambo. Teren nieruchomości składa się z działki zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowej, budynkiem gospodarczym oraz w części zagospodarowana w zieleń i porośnięta drzewami. Teren działki nieużytkowany od kilku lat, porośnięty, nieuporządkowany. Budynek hotelowy: w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, w części parterowy z poddaszem użytkowym, budowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 40-tych o powierzchni użytkowej 410,17 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na część konferencyjno-bankietową z zapleczem kuchennym oraz część hotelową w poddaszu. Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, wodociąg, szambo (brak liczników). Instalacja elektryczna - stara wymaga wymiany, częściowo skradziona. Budynek w średnim stanie technicznym, pomieszczenia zdewastowane, nieużytkowane, budynek przeznaczony do remontu. Budynek gospodarczy: parterowy, z dachem dwuspadowym, w zabudowie wolnostojącej, budowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 40-tych o powierzchni użytkowej 9,41 m2. Brak uzbrojenia technicznego w budynku. Budynek do generalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 611 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 458 482,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 131,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 16:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie natomiast z art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika.

 

Informacje na temat licytacji są dostępne również na stronie www.komornik.koscian.pl

Komornik Sądowy

Piotr Rozmiarek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Starołęcka 49/1 (wielkopolskie)

Starołęcka 49/1, 61-361, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-24
Cena wywołania: 400 980 zł
Cena oszacowania: 601 470 zł

Mieszkanie w miejscowości Swarzędz, Osiedle Zygmunta III Wazy 6/16 (wielkopolskie)

Osiedle Zygmunta III Wazy 6/16, 62-020, Swarzędz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-29
e-licytacja
Cena wywołania: 188 438 zł
Cena oszacowania: 251 250 zł

Grunt w miejscowości Łowyń, Polna (wielkopolskie). Działka numer: 352/1

Polna, 64-426, Łowyń, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-22
Cena wywołania: 133 500 zł
Cena oszacowania: 178 000 zł