Dodano dnia: 2022-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piotrowo Drugie, Piotrowo Drugie 1 (wielkopolskie)

Piotrowo Drugie 1, 64-020, Piotrowo Drugie, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-31
Sygnatura: Km 2557/19
Obszar działki: 2334 m2
Cena wywołania: 458 482 zł
Cena oszacowania: 611 310 zł
Wadium: 61 131 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

Piotr Rozmiarek

Kancelaria Komornicza, Szczepanowskiego 13/15, Kościan, 64-000 Kościan

tel. 65 555 50 02 / fax.

www.komornik.koscian.pl

Sygnatura: Km 2557/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2023 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie z siedzibą przy Pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Piotrowo Drugie , 64-020 Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 79/3 o powierzchni 2334 m2, położona w miejscowości Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/xxxxxxxx/7. Działka nr 79/3 o kształcie regularnym i płaskim terenie, położona przy drodze utwardzonej asfaltem, posiada dostęp do drogi publicznej. Media w zasięgu: prąd, woda, telekomunikacja, brak kanalizacji sanitarnej - szambo. Teren nieruchomości składa się z działki zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowej, budynkiem gospodarczym oraz w części zagospodarowana w zieleń i porośnięta drzewami. Teren działki nieużytkowany od kilku lat, porośnięty, nieuporządkowany. Budynek hotelowy: w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, w części parterowy z poddaszem użytkowym, budowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 40-tych o powierzchni użytkowej 410,17 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na część konferencyjno-bankietową z zapleczem kuchennym oraz część hotelową w poddaszu. Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, wodociąg, szambo (brak liczników). Instalacja elektryczna - stara wymaga wymiany, częściowo skradziona. Budynek w średnim stanie technicznym, pomieszczenia zdewastowane, nieużytkowane, budynek przeznaczony do remontu. Budynek gospodarczy: parterowy, z dachem dwuspadowym, w zabudowie wolnostojącej, budowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 40-tych o powierzchni użytkowej 9,41 m2. Brak uzbrojenia technicznego w budynku. Budynek do generalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 611 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 458 482,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 131,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 16:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie natomiast z art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika.

 

Informacje na temat licytacji są dostępne również na stronie www.komornik.koscian.pl

Komornik Sądowy

Piotr Rozmiarek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Łopienno, Łopienno 98 (wielkopolskie)

Łopienno 98, 62-213, Łopienno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-29
Cena wywołania: 239 925 zł
Cena oszacowania: 319 900 zł

Nieruchomość w miejscowości Brodowo, Promykowa 53 (wielkopolskie)

Promykowa 53, 63-000, Brodowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-09
Cena wywołania: 282 075 zł
Cena oszacowania: 376 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Rogoźno, Os. Przemysława II 10/12 (wielkopolskie)

Os. Przemysława II 10/12, 64-610, Rogoźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-02
Cena wywołania: 102 300 zł
Cena oszacowania: 136 400 zł