Dodano dnia: 2023-07-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Pieńki, Pieńki (kujawsko-pomorskie)

Pieńki, 87-214, Pieńki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: GKm 101/21
Obszar działki: 0,11 HA
Cena wywołania: 96 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł
Wadium: 14 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie

Mariusz Brygin

Kancelaria Komornicza w  Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 35/2

tel. 566871650 / fax. 566871650

Sygnatura: GKm 101/21

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2023 o godz. 10:45  w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mieszczącego  się przy ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno, w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością dłużnika **** ******** położonej przy ,Nowa Wieś Królewska, 87-214 Płużnica, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka nr 242/24 - grunt o pow. 0,11 HA oddany w użytkowanie wieczyste i budynki stanowiące odrębną własność. Charakterystyka obiektów: 1. Budynek magazynowy z częścią warsztatową o pow. 240 m2. 2. Budynek składowy o pow. 16 m2.

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł.

Rękojmia winna być wpłacona w takim terminie aby najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  była zaksięgowana na koncie kancelarii : PKO BP SA O/Brodnica 84 10205024 0000 1302 0010 0693

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:
Osoby pozostające w związku  małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć  nieruchomość  na licytacji komorniczej  obowiązane są  zgłosić się  na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem  małżonka  do nabycia  licytowanej nieruchomości,  upoważnienie powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 Zgodnie z treścią art.37 par.1  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.
Zgodnie z art. 977.  k.p.c.  pełnomocnictwo do udziału w licytacji  powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Komornik Sądowy

 

Mariusz Brygin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dąbrowa Biskupia, Ośniszczewo 32 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 31/3

Ośniszczewo 32, 88-133, Dąbrowa Biskupia, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 87 000 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Brzoza, Łabiszyńska 12 (kujawsko-pomorskie)

Łabiszyńska 12, 86-061, Brzoza, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 256 666 zł
Cena oszacowania: 385 000 zł

Dom w miejscowości Przybysław, Przybysław 9 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 139/4

Przybysław 9, 88-133, Przybysław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-26
e-licytacja
Cena wywołania: 161 250 zł
Cena oszacowania: 215 000 zł