Dodano dnia: 2022-07-25

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piekary Śląskie, Konarskiego 2 (śląskie)

Konarskiego 2, 41-949, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-06
Sygnatura: KM 7664/13
Obszar działki: 1,1199 ha
Cena wywołania: 1 751 520 zł
Cena oszacowania: 2 627 280 zł
Wadium: 262 728 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Zastępca Marcina Zdunka Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym Rejonowym w Tarnowskich Górach Mateusz Schulz

Kancelaria Komornicza, Słoneczników 5, Tarnowskie Góry, 42-606 Tarnowskie Góry

tel. 322858622 / fax. 322858622

Sygnatura: KM 7664/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Marcina Zdunka Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Rejonowym w Tarnowskich Górach Mateusz Schulz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Konarskiego 2, 41-949 M. Piekary Śląskie , dla której SĄD REJONOWY TARNOWSKIE GÓRY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 2 627 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 751 520,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 262 728,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Tarnowskich Górach ul.Sobieskiego 3 63 1050 1386 1000 0022 2525 0857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zastępca Komornika

Mateusz Schulz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Jana Pawła II 36/2/10/10 (śląskie)

Jana Pawła II 36/2/10/10, 41-943, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 58 650 zł
Cena oszacowania: 78 200 zł