Dodano dnia: 2023-01-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Paruszowice, Paruszowice 3 (opolskie)

Paruszowice 3, 46-220, Paruszowice, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-03
Obszar działki: 8,15 ha
Cena wywołania: 3 770 469 zł
Cena oszacowania: 5 027 293 zł
Wadium: 502 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Monika Koźbiał

Kancelaria Komornicza Nr III w Kluczborku, 46-203 Kluczbork, ul. Wolności 5

ID E-SĄD 1024

tel.  532 506 396

kluczbork1@komornik.pl
www.komornikwkluczborku.pl

 

Sygnatura: Km 371/14                                                                                                             
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

              

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Monika Koźbiał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 50 odbędzie się: 


pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości  składającej się z działek: nr 46/1, nr 48/1, nr 72/2 oraz nr 72/3 o łącznej pow. 8,1500 ha, stanowiącej grunty rolne zabudowane i tereny przemysłowe; zabudowania na działce nr 46/1 oraz nr 72/2 stanowią budynki o funkcji administracyjnej, produkcyjnej, składowej, technicznej, pomocniczej, magazynowej oraz budowle w postaci: budynku biurowego o pow. 108,82 m2; budowli instalacji zagazowania biomasy za budynkiem biurowym, wybudowanej w 2015 r. o pow. zab. 209,84 m2; budynku warsztatu i produkcji drewna kominkowego z przyległą wiatą o pow. 355,05 m2; kompleksu budynków o pow. łącznej 1.972,18 m2; wiaty na trociny o pow. 144,00 m2, hali produkcji peletów z przyległymi wiatami tworzącej kompleks o pow. 1.190,50m2; kompleksu budynków połączonych w jedną całość o łącznej pow. 2.730,00m2; kompleksu budynków połączonych w jedną całość o pow. łącznej 1.681,08m2; budynku usługowego o pow. uż. 636,20 m2; budynku administracyjnego o pow. uż. 349,08 m2 stanowiącego dawny obiekt dworski wybudowany ok. 1850 r.;  terenu nieruchomości utwardzony kostką betonową na pow. około 3.000,00m2.   

położonej w Paruszowicach, dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/xxxxxxxx/0
Suma oszacowania wynosi 5.027.293,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  3.770.469,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 502 729,30zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kluczborku 36 12401662 1111 0000 2663 1435. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 Monika Koźbiał

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Namysłów, Wileńska 7 (opolskie). Działka numer: 527/6

Wileńska 7, 46-100, Namysłów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-28
Cena wywołania: 399 750 zł
Cena oszacowania: 533 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Kadłub, Osiek, Kadłub, Osiek (opolskie)

Kadłub, Osiek, 47-175, Kadłub, Osiek, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-04-17
Cena wywołania: 198 666 zł
Cena oszacowania: 298 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Domaszowice, Strzelecka 11 (opolskie)

Strzelecka 11, 46-146, Domaszowice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 282 904 zł
Cena oszacowania: 377 206 zł