Dodano dnia: 2022-11-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ostrowo, Ostrowo 62a (kujawsko-pomorskie)

Ostrowo 62a, 88-320, Ostrowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-13
Sygnatura: Km 55/21
Obszar działki: 1,0478 ha
Cena wywołania: 1 742 250 zł
Cena oszacowania: 2 323 000 zł
Wadium: 232 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 25,  Mogilno,   88-300 Mogilno

tel. 52 302 00 64 / fax. 52 302 00 64

Sygnatura: Km 55/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-12-2022 o godz. 09:20  w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 MOGILNO, pokój 14,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ położonej przy  ,Ostrowo,  88-320 Strzelno , dla której  SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. SĄDOWA 21, Mogilno, 88-300 MOGILNO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona nad Jeziorem Ostrowskim. grunt sklasyfikowany jako Ba. Nieruchomość ogrodzona od frontu i boków i zabudowana kompleksem budynków przemysłowo-magazynowych z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchnii zabudowy 1943m2. Na działce zlokalizowany jest budynek hydroforni, budynek mieszkalny wzorcowy ( niezakończony), część gruntu utwardzona jest kostka betonową i płytami betonowymi.

Suma oszacowania wynosi 2 323 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 742 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 232 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 21, MOGILNO, 88-300  Mogilno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Izabela Podgórska-Wójtowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Żnin, Kopernika 6/50 (kujawsko-pomorskie)

Kopernika 6/50, 88-400, Żnin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 39 999 zł
Cena oszacowania: 53 333 zł

Mieszkanie w miejscowości Świecie, Aleja Jana Pawła II 2a (kujawsko-pomorskie)

Aleja Jana Pawła II 2a, 86-101, Świecie, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
e-licytacja
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Bydgoszcz, Stawowa 7 (kujawsko-pomorskie)

Stawowa 7, 85-323, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 1 841 550 zł
Cena oszacowania: 2 455 400 zł