Dodano dnia: 2022-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Oleszyce, 3 Maja 33 (podkarpackie)

3 Maja 33, 37-630, Oleszyce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-02
Sygnatura: Gkm 39/20
Obszar działki: 0,1709 ha+0,0440 ha
Cena wywołania: 858 675 zł
Cena oszacowania: 1 144 900 zł
Wadium: 114 490 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

Marcin Saramaga

Kancelaria Komornicza, Unii Lubelskiej 6,  Lubaczów,   37-600 Lubaczów

tel. 16 6322023 / fax. 16 6322023

Sygnatura: Gkm 39/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lubaczowie Marcin Saramaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-02-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie z siedzibą przy Mickiewicza 24/-, 37-600 Lubaczów, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ************  położonego przy  3 Maja 33, 37-630 Oleszyce , dla którego  Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych,  (adres: ul. Mickiewicza 24, Lubaczów,  37-600 Lubaczów prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1L/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
A: Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW PR1L/xxxxxxxx/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 492/5 o powierzchni 0,1709 ha (Br-PsIV 0,1667 ha, W-PsIV 0,0042 ha) zabudowanej wolnostojącym murowanym parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 801,84 m2 położonej przy ul. 3-go Maja nr 33 w miejscowości Oleszyce, gmina Miasto Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. B: Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW PR1L/xxxxxxxx/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 492/9 o powierzchni 0,0440 ha (Br-PsIV 0,0431 ha, W-PsIV 0,0009 ha) stanowiącą utwardzony plac funkcjonalnie związany z obsługą budynku domu weselnego i hotelu „W starym kinie”, położonej przy ul. Cichej w miejscowości Oleszyce, gmina Miasto Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

Suma oszacowania wynosi 1 144 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 858 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 114 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO S.A. O/LUBACZÓW 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 24/-, Lubaczów, 37-600  Lubaczów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Saramaga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Połomia, Połomia (podkarpackie). Działka numer: 482/4

Połomia, 38-115, Połomia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 1 473 zł
Cena oszacowania: 1 965 zł

Grunt w miejscowości Haczów, Haczów (podkarpackie). Działka numer: 2380/6

Haczów, 36-213, Haczów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 15 573 zł
Cena oszacowania: 20 765 zł

Grunt w miejscowości Sarnów, Sarnów (podkarpackie). Działka numer: 370

Sarnów, 39-333, Sarnów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 13 119 zł
Cena oszacowania: 17 492 zł