Dodano dnia: 2023-07-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Lubowidz, Jamy 2 (pomorskie)

Jamy 2, 84-353, Lubowidz, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 72/22
Obszar działki: 3926 m2
Cena wywołania: 259 313 zł
Cena oszacowania: 1 383 000 zł
Wadium: 138 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Artur Wojtasik

Kancelaria Komornicza, Plac Pokoju 10,  Lębork,   84-300 Lębork

tel. 797 066 082 / fax. 

Sygnatura: KM 72/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lęborku Artur Wojtasik na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości: ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  osiedle Jamy 2, 84-353 Lubowidz, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg WIeczystych  (adres: ul. Plac Kopernika 4, Lębork, 84-300 Lębork)    prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi kompleks czterech działek gruntu o łącznej powierzchni 3926 m2 zabudowane budynkiem o funkcji hotelowo-gastronomicznej Motelem „Zajazd Kaszubski”. Poza zabudową teren działek jest zagospodarowany pod zieleń, miejsca parkingowe, utwardzony plac na zapleczu budynku, małą architekturę – fontanna nieczynna w dniu oględzin. Teren wymaga uporządkowania, remontów a zieleń prac pielęgnacyjnych. Zgodnie z mapą uzbrojenia terenu (geoportal.gov.pl) nieruchomość wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową z ujęcia lokalnego, kanalizację do zbiornika bezodpływowego (wg mapy zbiornik znajduje się na sąsiedniej działce nr 875). Budynek „Zajazdu Kaszubskiego” jest obiektem trzy-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Pokrycie dachu w stanie dobrym. Większość okien pcv. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia magazynowe, pomocnicze, kotłownia, pomieszczenia sanitarne. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, strefa wejścia do budynku, pomieszczenia sanitarne. W drugiej części na znajduje się zespół pomieszczeń użytkowanych , zgodnie z informacja pozyskana od pracownika, jako mieszkanie – ta część ma odrębne wejście bezpośrednio z poziomu terenu. Na pierwszym piętrze znajduje się część gastronomiczna z salą restauracji i zapleczem kuchennym oraz część hotelowa z recepcją oraz czterema pokojami gościnnymi z łazienkami. W Sali restauracji znajduje się kominek. Na poddaszu znajduje się kolejnych siedem pokoi hotelowych z łazienkami. Pokoje na poddaszu i część na pierwszym piętrze po remoncie wykonanym ok. 5 lat temu. Pozostała część obiektu bez poważniejszych remontów wewnątrz, elementy wykończeniowe starego typu. Poziom kondygnacji piwnicy kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Na tym poziomie widoczne liczne ślady podciągania wilgoci, po zalaniach. Elementy wykończeniowe w podpiwniczeniu zniszczone. W sali restauracji podłoga wyłożona jest deskami; ściany w części są obłożone boazerią, a w pozostałej części są malowane. W pomieszczeniach kuchennych posadzki wykończone są płytkami terakoty, ściany w większości obłożone glazurą. W pokojach przed remontem (na piętrze) podłogi wyłożone wykładzinami, ściany w części wykończone stara boazerią. Jedna łazienka bez remontu – tu terakota i glazura starszego typu. Pozostałe łazienki po remoncie wykończone według aktualnych trendów i wyposażone w sedesy, umywalki, prysznice. Na poddaszu w pokojach podłogi wyłożone wykładzinami, ściany malowane. Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, odgromową, centralnego ogrzewania na paliwo stałe (trociny). Mając powyższe na uwadze, uwzględniając wiek budynku, prowadzoną gospodarkę remontową oraz stan wszystkich kondygnacji w budynku - stan techniczny, standard wykończenia i wyposażenia przyjęto jako średni. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1FMxuwZPRVdpc1M6IvD5FZdukbSxepJzB/view?usp=drive_link LINK DO DODATKOWYCH ZDJĘĆ NIERUCHOMOŚCI: https://drive.google.com/file/d/161q9PH4p0clkv8RwToR8uUm06afun0An/view?usp=drive_link

 

Suma oszacowania wynosi 1 383 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 037 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 300,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57 1940 1076 3227 1461 0000 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 10.00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  osiedle Jamy 2, 84-353 Lubowidz, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg WIeczystych  (adres: ul. Plac Kopernika 4, Lębork, 84-300 Lębork)    prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi kompleks czterech działek gruntu o łącznej powierzchni 3926 m2 zabudowane budynkiem o funkcji hotelowo-gastronomicznej Motelem „Zajazd Kaszubski”. Poza zabudową teren działek jest zagospodarowany pod zieleń, miejsca parkingowe, utwardzony plac na zapleczu budynku, małą architekturę – fontanna nieczynna w dniu oględzin. Teren wymaga uporządkowania, remontów a zieleń prac pielęgnacyjnych. Zgodnie z mapą uzbrojenia terenu (geoportal.gov.pl) nieruchomość wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową z ujęcia lokalnego, kanalizację do zbiornika bezodpływowego (wg mapy zbiornik znajduje się na sąsiedniej działce nr 875). Budynek „Zajazdu Kaszubskiego” jest obiektem trzy-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Pokrycie dachu w stanie dobrym. Większość okien pcv. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia magazynowe, pomocnicze, kotłownia, pomieszczenia sanitarne. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, strefa wejścia do budynku, pomieszczenia sanitarne. W drugiej części na znajduje się zespół pomieszczeń użytkowanych , zgodnie z informacja pozyskana od pracownika, jako mieszkanie – ta część ma odrębne wejście bezpośrednio z poziomu terenu. Na pierwszym piętrze znajduje się część gastronomiczna z salą restauracji i zapleczem kuchennym oraz część hotelowa z recepcją oraz czterema pokojami gościnnymi z łazienkami. W Sali restauracji znajduje się kominek. Na poddaszu znajduje się kolejnych siedem pokoi hotelowych z łazienkami. Pokoje na poddaszu i część na pierwszym piętrze po remoncie wykonanym ok. 5 lat temu. Pozostała część obiektu bez poważniejszych remontów wewnątrz, elementy wykończeniowe starego typu. Poziom kondygnacji piwnicy kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Na tym poziomie widoczne liczne ślady podciągania wilgoci, po zalaniach. Elementy wykończeniowe w podpiwniczeniu zniszczone. W sali restauracji podłoga wyłożona jest deskami; ściany w części są obłożone boazerią, a w pozostałej części są malowane. W pomieszczeniach kuchennych posadzki wykończone są płytkami terakoty, ściany w większości obłożone glazurą. W pokojach przed remontem (na piętrze) podłogi wyłożone wykładzinami, ściany w części wykończone stara boazerią. Jedna łazienka bez remontu – tu terakota i glazura starszego typu. Pozostałe łazienki po remoncie wykończone według aktualnych trendów i wyposażone w sedesy, umywalki, prysznice. Na poddaszu w pokojach podłogi wyłożone wykładzinami, ściany malowane. Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, odgromową, centralnego ogrzewania na paliwo stałe (trociny). Mając powyższe na uwadze, uwzględniając wiek budynku, prowadzoną gospodarkę remontową oraz stan wszystkich kondygnacji w budynku - stan techniczny, standard wykończenia i wyposażenia przyjęto jako średni. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1FMxuwZPRVdpc1M6IvD5FZdukbSxepJzB/view?usp=drive_link LINK DO DODATKOWYCH ZDJĘĆ NIERUCHOMOŚCI: https://drive.google.com/file/d/161q9PH4p0clkv8RwToR8uUm06afun0An/view?usp=drive_link

 

Suma oszacowania wynosi 345 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 259 312,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 575,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57 1940 1076 3227 1461 0000 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 12.00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 

 

Komornik Sądowy

Artur Wojtasik

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Związkowa 6B/7 (pomorskie)

Związkowa 6B/7, 80-057, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Chojniczki, Świerkowa (pomorskie)

Świerkowa, 89-606, Chojniczki, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 173 400 zł
Cena oszacowania: 231 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Marusarzówny 6C/20 (pomorskie)

Marusarzówny 6C/20, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-02
Cena wywołania: 141 333 zł
Cena oszacowania: 212 000 zł