Dodano dnia: 2023-08-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Lębork, Pionierów 12A (pomorskie)

Pionierów 12A, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: GKM 11/21
Obszar działki: 711,13 m2
Cena wywołania: 644 250 zł
Cena oszacowania: 859 000 zł
Wadium: 85 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Michał Mertsch

Kancelaria Komornicza, Węgrzynowicza 1A,  Lębork,   84-300 Lębork

tel. 598622305 / fax. 

Sygnatura: GKM 11/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 15.11.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Pionierów 12A, 84-300 Lębork, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Kopernika 4, Lębork, 84-300 Lębork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w mieście Lębork (województwo pomorskie, powiat leborski, gmina miejska Lębork), przy ulicy Pionierów numer 12A (jednostka ewidencyjna: 220801_1, Lębork, obręb ewidencyjny nr 0013 Lębork), obejmująca zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 15/5 i powierzchni 1.352,00 m2 ( 0,1352 ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystch prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/xxxxxxxx/8. Wskazana wyżej działka nr 15/5 zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 711,13 m2 (w tym usługowej: 355,17 m2). Budynek posiada także jedną kondygnację podziemną. Wzmiankowany budynek połączony jest częściowo ścianami z częścią komercyjną sąsiedniej nieruchomości. W piwnicy znajdują się pomieszczenia: szatnia, magazyn, dwie toalety, dwa pomieszczenia socjalne, kotłownia, cztery komory lokatorskie, pomieszczenia komunikacyjne, sala ekspozycyjna. Na parterze są zlokalizowane: dwie poczekalnie, dwa gabinety, dwa archiwa, trzy toalety, pomieszczenia komunikacyjne. Na I piętrze znajduje się pokój konferencyjny, dwa pokoje, pomieszczenie biurowe, dwa archiwa, dwie toalety, korytarz, klatka schodowa. Na poddaszu znajdują się: pomieszczenie gospodarcze, dwa pokoje z aneksem kuchennym, pokój, dwa salony, trzy łazienki, sypialnia, korytarz, garderoba, korytarze, pomieszczenia komunikacyjne. Powyższe przeznaczenie zgodne jest z projektem dokończenia budowy budynku biurowo-mieszkalnego, faktyczny sposób użytkowania pomieszczeń jest inny. Już po wybudowaniu doszło do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia odnowy biologicznej, salonu fryzjerskiego, gabinetu hydromasażu, masażu kosmetycznego, sauny oraz solarium a pomieszczeń mieszkalnych na pokoje gościnne. Kubatura budynku wynosi 2.433,90 m3, powierzchnia zabudowy 223,00 m2 (dane z rejestru gruntów). Ogrzewanie budynku i wody użytkowej za pomocą pieca gazowego, bojler do ogrzewania wody (usytuowane w części piwnicznej - w kotłowni). Dodatkowo na wymienionej działce zlokalizowany jest budynek o powierzchni zabudowy 13 m2 (portiernia). Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym ogrodzenie jest wspólne z sąsiednią działką nr 15/6, wchodzącą w skład oddzielnej nieruchomości (brama wjazdowa na teren obydwu nieruchomości wspólna, znajdująca się na terenie działki nr 15/5). Infrastruktura techniczna na nieruchomości: energia elektryczna, woda bieżąca, gaz ziemny, kanalizacja. Link do operatu szacunkowego: https://drive.google.com/file/d/1jbhqofqRNFDJzhw7Kc4mwjU5ULB3enEh/view

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.11.2023 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 859 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 644 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 900,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 1940 1076 3207 8288 0000 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
31.10.2023 10:00 - 11:00
08.11.2023 15:00 - 16:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Michał Mertsch

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Jagiellońska 3/9 (pomorskie)

Jagiellońska 3/9, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 159 000 zł
Cena oszacowania: 212 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Lębork, Pionierów 12C (pomorskie)

Pionierów 12C, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 689 108 zł
Cena oszacowania: 918 810 zł

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Fryderyka Chopina 4/3 (pomorskie)

Fryderyka Chopina 4/3, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-20
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 225 000 zł