Dodano dnia: 2023-09-01

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Wróblowicka 63 (małopolskie)

Wróblowicka 63, 30-698, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-23
Sygnatura: GKM 43/20 i inne
Obszar działki: 0,1512ha
Cena wywołania: 935 991 zł
Cena oszacowania: 1 403 986 zł
Wadium: 140 399 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Piotr Legutko

Kancelaria Komornicza, Madalińskiego 19/8,  Kraków,   30-303 Kraków

tel. (12) 2571273 / fax. (12) 2571273

Sygnatura: GKM 43/20 i inneOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 43/20 i inne w dniu 23-10-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D 48, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********* położonej przy  Wróblowicka 63, 30-698 M. Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , KRAKÓW, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji produkcyjno - magazynowej działka nr 343 o pow. 0,1512ha, obręb P-92 położona w Krakowie przy ul. Wróblowickiej 63, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi z ul. Wincentego Bogdanowskiego o nawierzchni asfaltowej, tj. 2 zjazdy z ul. Bogdanowskiego (2 bramy) od strony wschodniej i zachodniej budynku, przy czym wjazd od strony wschodniej jest nieurządzony i porośnięty roślinnością. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, teletechniczną. Położony na nieruchomości budynek niemieszkalny - produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy 560m2 i powierzchni użytkowej 481m2 (powierzchnia przyjęta na podstawie pomiaru własnego dalmierzem laserowym) posiada zaplecze biurowe i socjalne, murowany, parterowy, niepodpiwniczony; ogrzewanie z pieca gazowego. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek posiada instalacje: elektryczną, siły, wodno-kanalizacyjną, gazową, CO i CW - piec gazowy II funkcyjny marki Viessmann, oświetleniową, klimatyzacji, teletechniczną i monitoringu.

Suma oszacowania wynosi 1 403 986,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 935 990,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 140 398,60 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.10.2023 10:30 - 11:00


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 33 8619 0006 0030 0325 8099 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Piotr Legutko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Gromadzka 10 (małopolskie). Działka numer: 207

Gromadzka 10, 30-714, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 223 242 zł
Cena oszacowania: 297 656 zł

lokal mieszkalny w Krakowie przy ul. Rakowicka, o pow. 37,42 m2

Rakowicka 22h/32, 31-510, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 645 750 zł
Cena oszacowania: 645 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Drukarska 10/32 (małopolskie)

Drukarska 10/32, 30-348, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-13
e-licytacja
Cena wywołania: 429 484 zł
Cena oszacowania: 644 226 zł