Dodano dnia: 2023-08-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kotlin, Poznańska (wielkopolskie)

Poznańska, 63-220, Kotlin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-20
Sygnatura: GKM 35/21
Obszar działki: 0,2935ha
Cena wywołania: 435 000 zł
Cena oszacowania: 580 000 zł
Wadium: 58 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Tomasz Wejman

Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 4, Jarocin, 63-200 Jarocin

tel. 62 740 05 82 / fax. 62 740 05 82

Sygnatura: GKM 35/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 6, 63-200 Jarocin, sala 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ulicy Poznańska , 63-220 Kotlin, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/xxxxxxxx/1.
Sprzedaż licytacyjna obejmuje:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 114 o powierzchni 0,2935ha. Nieruchomość położona jest w strefie centralnej, w sąsiedztwie zabudowy inwentarsko-magazynowej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 11, ale nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do tej drogi. Działka jest zabudowana dwoma budynkami magazynowymi. Budynek nr 1 o pow. zabudowy 1801m2, parterowy, jest usytuowany w części frontowej działki i przylega jedną ścianą do budynku na sąsiedniej działce. Dostęp do budynku nr 1 w znacznej części w granicy działki (brak dostępu). Budynek nr 2 o pow. zabudowy 466 m2, parterowy, jest usytuowany w części tylnej działki i przylega jedną ścianą do budynku na sąsiedniej działce. Uzbrojenie w media: energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, możliwość podłączenia wody i gazu. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wycenianej nieruchomości nie obowiązuje. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kotlin: obszary wskazane do kontynuacji i uzupełnień zabudowy-produkcyjno-usługowej.

Suma oszacowania wynosi 580 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 58 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wejman

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sośnie, Wielkopolska 1/1 (wielkopolskie)

Wielkopolska 1/1, 63-435, Sośnie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-12
Cena wywołania: 76 500 zł
Cena oszacowania: 102 000 zł

Dom w miejscowości Wieruszew, Wieruszew 15C (wielkopolskie). Działki numer: 84/15, 84/6, 84/13

Wieruszew 15C, 62-530, Wieruszew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 168 863 zł
Cena oszacowania: 225 150 zł

Mieszkanie w miejscowości Bogdanowo, Bogdanowo 11L/1 (wielkopolskie)

Bogdanowo 11L/1, 64-600, Bogdanowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 260 250 zł
Cena oszacowania: 347 000 zł