Dodano dnia: 2023-10-12

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koszalin, Lniana 9c (zachodniopomorskie)

Lniana 9c, 75-213, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-13
Sygnatura: GKm 45/22
Obszar działki: 0,0539 ha
Cena wywołania: 185 475 zł
Cena oszacowania: 247 300 zł
Wadium: 24 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

Sygnatura: GKm 45/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2023 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2A, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Lniana 9c, 75-213 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działkę gruntu nr 141/9 o powierzchni 0,0539ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089, zabudowaną 4-ro kondygnacyjnym budynkiem administracyjno-magazynowym, stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 1481,40m2 w zabudowie szeregowej, który w czerwcu 2021 roku uległ całkowitemu spaleniu.

Suma oszacowania wynosi 247 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PLKomornik Sądowy

 

Grzegorz Mrowiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Koszalin, Morelowa 47B (zachodniopomorskie). Działki numer: 104/6, 104/7

Morelowa 47B, 75-665, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 348 750 zł
Cena oszacowania: 465 000 zł

Dom w miejscowości Koszalin, Fryderyka Chopina 35 (zachodniopomorskie). Działka numer: 489

Fryderyka Chopina 35, 75-566, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 427 500 zł
Cena oszacowania: 570 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Tadeusza Sygietyńskiego 3/9 (zachodniopomorskie)

Tadeusza Sygietyńskiego 3/9, 75-527, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 51 765 zł
Cena oszacowania: 69 020 zł