Dodano dnia: 2023-08-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jeziernik, Jeziernik (pomorskie)

Jeziernik, 82-112, Jeziernik, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Km 949/15
Cena wywołania: 262 066 zł
Cena oszacowania: 393 100 zł
Wadium: 39 310 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14,  Nowy Dwór Gdański,   82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

Sygnatura: Km 949/15OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 949/15 w dniu 21-09-2023 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny, ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 11, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której właścicielami są  ************** położonej przy  Jeziernik działki gruntu 245/39, 245/40 i/245/41, 82-112 Ostaszewo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim  (adres: ul.  ul. Warszawska 28, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2M/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 393 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 262 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 39 310,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Malborku ul. 17 Marca 3, 82-200  Malbork. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy O/N.D.G. 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Przemysław Biernacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Sztormowa 2A/1 (pomorskie)

Sztormowa 2A/1, 80-335, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 373 500 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Jana III Sobieskiego 1B/1 (pomorskie)

Jana III Sobieskiego 1B/1, 84-215, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-27
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Marusarzówny 6C/20 (pomorskie)

Marusarzówny 6C/20, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-02
Cena wywołania: 141 333 zł
Cena oszacowania: 212 000 zł