Dodano dnia: 2023-08-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jeziernik, Jeziernik 6 (pomorskie)

Jeziernik 6, 82-112, Jeziernik, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Km 949/15
Cena wywołania: 2 443 600 zł
Cena oszacowania: 3 665 400 zł
Wadium: 366 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14,  Nowy Dwór Gdański,   82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

Sygnatura: Km 949/15OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 949/15 w dniu 21-09-2023 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Malborku I Wydział Cywilny, ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 11, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której właścicielami są ************* położonej przy  Jeziernik działka gruntu nr 244/3, 82-112 Ostaszewo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim  (adres: ul.  ul. Warszawska 28, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2M/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 3 665 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 443 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 366 540,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Malborku ul. 17 Marca 3, 82-200  Malbork. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy O/N.D.G. 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Przemysław Biernacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Siennicka (pomorskie)

Siennicka, 80-758, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 82 908 zł
Cena oszacowania: 110 545 zł

Nieruchomość w miejscowości Małkowo, Parkowa 31 (pomorskie)

Parkowa 31, 83-330, Małkowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 1 236 600 zł
Cena oszacowania: 1 648 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowy Dwór Gdański, Warszawska 27/2 (pomorskie)

Warszawska 27/2, 82-100, Nowy Dwór Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 67 200 zł
Cena oszacowania: 89 600 zł