Dodano dnia: 2023-07-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gliwice, Jasna 25 (śląskie)

Jasna 25, 44-122, Gliwice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Obszar działki: 0,0067 ha+0,3724 ha+0,0075 ha
Cena wywołania: 2 690 932 zł
Cena oszacowania: 3 587 910 zł
Wadium: 358 791 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Dariusz Ratajczak  - Kancelaria Komornicza nr XIV w Gliwicach
44-100 Gliwice  ul. Jasnogórska 9/318 
tel. 32 7337654
konto: ING Bank Śląski SA  96105012981000002367965320
www.komornik-gliwice.pl  
e-mail: gliwice.ratajczak@komornik.pl
W odpowiedzi podać sygn.akt: Km 239/14
Gliwice dnia 05.07.2023 r.


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 19.09.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 sala nr 222 odbędzie się:


PIERWSZA  LICYTACJA


-  nieruchomości położonej w Gliwicach, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach o numerze: KW GL1G/xxxxxxxx/0
- nieruchomości położonej w Gliwicach, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach o numerze: KW GL1G/xxxxxxxx/9
- gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość położony w Gliwicach, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach o numerze: KW GL1G/xxxxxxxx/4,

stanowiących własność dłużnika: ************* Licytacja w/w nieruchomości odbędzie się łącznie. 
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość KW nr GL1G/xxxxxxxx/0 składa się z działki gruntu nr 198 o powierzchni 0,0067 ha zabudowanej budynkiem portierni.
Nieruchomość KW nr GL1G/xxxxxxxx/9 składa się działki gruntu nr 193/2 o powierzchni 0,3724 ha zabudowanej budynkiem usługowym oraz ciągiem pomieszczeń warsztatowo-usługowych. Budynek usługowy jest jednokondygnacyjny z antresolą, częściowo podpiwniczony, w podpiwniczeniu pomieszczenia warsztatowe oraz socjalno-sanitarne i techniczne, w kondygnacji nadziemia sala ekspozycyjna z pomieszczeniami biurowymi. Powierzchnia użytkowa budynku - 836,04 m2. Ciąg pomieszczeń warsztatowo-usługowych to budynek jednotraktowy,  o konstrukcji szkieletowej z dachem dwuspadowym w systemie blach trapezowych izolowany termicznie, ściany osłonowe warstwowe;  powierzchnia użytkowa budynku - 715,36 m2.
Nieruchomość KW nr GL1G/xxxxxxxx/4 składa się z działki gruntu nr 194/1 o powierzchni 0,0075 ha; stanowi plac składowania zużytych opon o nawierzchni wyłożonej kostką brukową betonową. W/w nieruchomości stanowią funkcjonalną całość. 

Nieruchomości  GL1G/xxxxxxxx/0  oraz GL1G/xxxxxxxx/9 obciążone są prawem dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat na rzecz *********** oraz prawem pierwokupu na rzecz *********** na podstawie umowy dzierżawy z podpisami notarialnie poświadczonymi z dnia 02.04.2013r. 

Łączna suma oszacowania nieruchomości o nr KW GL1G/xxxxxxxx/0, GL1G/xxxxxxxx/4, GL1G/xxxxxxxx/6  wynosi:  3.587.910,00 zł  brutto  ( 2.917.000 zł netto + podatek VAT w wysokości: 670.910,00 zł)
Cena wywołania licytacji wynosi:  2.690.932,50 zł (brutto)      ( trzy czwarte sumy oszacowania ).


Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:  358.791,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto komornika: ING Bank Śląski SA 96 1050 1298 1000 0023 6796 5320  lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
Dariusz Ratajczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Górnych Wałów 16/5 (śląskie)

Górnych Wałów 16/5, 41-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-06
Cena wywołania: 487 333 zł
Cena oszacowania: 731 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Aleja Wojciecha Korfantego 23/3a (śląskie)

Aleja Wojciecha Korfantego 23/3a, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 318 500 zł
Cena oszacowania: 424 667 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Bekasa 11/8 (śląskie)

Bekasa 11/8, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
e-licytacja
Cena wywołania: 84 333 zł
Cena oszacowania: 126 500 zł