Dodano dnia: 2023-01-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Drążna, Drążna (wielkopolskie)

Drążna, 62-400, Drążna, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-31
Sygnatura: Km 111/19
Obszar działki: 0,4200 ha
Cena wywołania: 275 250 zł
Cena oszacowania: 367 000 zł
Wadium: 36 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupcy

Witold Guziński

Kancelaria Komornicza, Zagłoby 1, Słupca, 62-400 słupca

tel. 63 274 31 57 / fax. 63 274 31 58

Sygnatura: Km 111/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Żelazków, 62-400 Słupca, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 86 o powierzchni 0,4200 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 116,81 m2, budynkiem magazynowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 296,39 m2 oraz dobudowaną częścią usługową (stan surowy zamknięty), która ma stanowić sklep z częściami samochodowymi wraz z magazynem o powierzchni użytkowej 159,59 m2. Działka gruntu ma kształt regularny - prostokąt oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka ogrodzona płotem z płyt żelbetonowych wraz z bramą stalową i drewnianą. Nieruchomość zagospodarowana z nasadzeniami ozdobnymi. Teren działki stanowi powierzchnia gruntowa wraz z utwardzeniami z kostki brukowej i trylinki. Na działce znajduje się słup energetyczny. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej , przyłącza : energii elektrycznej , wodociagowe i telekomunikacyjne . Na działce zlokalizowano separator. Nieruchomość posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 367 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/SŁUPCA 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412. (rękojmia musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym komornika w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupcy mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Witold Guziński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Potrzymowo, Niechanowo I, Potrzymowo, Niechanowo I (wielkopolskie). Działki numer: 34/2, 8/1, 8/2, 34/3, 34/4

Potrzymowo, Niechanowo I, 62-241, Potrzymowo, Niechanowo I, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-29
Cena wywołania: 331 237 zł
Cena oszacowania: 441 650 zł

Mieszkanie w miejscowości Kalisz, 3 Maja 9/39 (wielkopolskie)

3 Maja 9/39, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-01
Cena wywołania: 132 750 zł
Cena oszacowania: 176 998 zł

Nieruchomość w miejscowości Cieszyn, Wielkopolska 31 (wielkopolskie)

Wielkopolska 31, 63-435, Cieszyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 97 500 zł
Cena oszacowania: 130 000 zł