Dodano dnia: 2022-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Czermin, Czermin 56A (wielkopolskie)

Czermin 56A, 63-304, Czermin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Sygnatura: Km 254/22
Obszar działki: 0,1537 ha
Cena wywołania: 100 066 zł
Cena oszacowania: 150 100 zł
Wadium: 15 010 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Marcin Jerzy Krysicki

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 1,  Pleszew,   63-300 Pleszew

tel. 627413104 / fax. 

Sygnatura: Km 254/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Pleszewie Marcin Jerzy Krysicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-01-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 Pleszew, pokój 215,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielami są  *********** położonego przy  , 63-304 Czermin , dla której  Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Malińska 21, Pleszew, 63-300 Pleszew)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 150 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 88 16001462 1855 8352 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Malińska 21, Pleszew, 63-300  Pleszew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Jerzy Krysicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Borysławice Zamkowe, Borysławice Zamkowe (wielkopolskie)

Borysławice Zamkowe, 62-640, Borysławice Zamkowe, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 12 525 zł
Cena oszacowania: 16 700 zł

Dom w miejscowości Prosna, Prosna 9 (wielkopolskie). Działka numer: 149/1

Prosna 9, 64-834, Prosna, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-14
Cena wywołania: 38 064 zł
Cena oszacowania: 57 096 zł

Mieszkanie w miejscowości Piła, Kopernika 4/4 (wielkopolskie)

Kopernika 4/4, 64-920, Piła, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 20 250 zł
Cena oszacowania: 27 000 zł