Dodano dnia: 2022-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bydgoszcz, Wojska Polskiego 65 (kujawsko-pomorskie)

Wojska Polskiego 65, 85-871, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 1/19
Obszar działki: 0,2691 ha
Cena wywołania: 488 000 zł
Cena oszacowania: 732 000 zł
Wadium: 73 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Jacek Zawadzki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 110,  Bydgoszcz,   85-010 Bydgoszcz

tel. 52 581 08 60 / fax. 52 581 08 60

Sygnatura: Km 1/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Jacek Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 13,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest ********** położonej przy  ul. Wojska Polskiego 65, 85-862 Bydgoszcz , dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Toruńska 64A, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 732 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 488 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 94203000451110000003942530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Toruńska 64A, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
09.01.2023 09:15 - 09:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Zawadzki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Bydgoszcz, Zaświat (kujawsko-pomorskie)

Zaświat, 85-685, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 6 912 zł
Cena oszacowania: 9 217 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Walecznych 6/39 (kujawsko-pomorskie)

Walecznych 6/39, 85-828, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 167 583 zł
Cena oszacowania: 223 445 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bydgoszcz, Wojska Polskiego 65 (kujawsko-pomorskie)

Wojska Polskiego 65, 85-825, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-03-06
Cena wywołania: 3 796 917 zł
Cena oszacowania: 5 062 557 zł