Dodano dnia: 2022-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białystok, Henryka Sienkiewicza 81/3/12 (podlaskie)

Henryka Sienkiewicza 81/3/12, 15-005, Białystok, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Powierzchnia: 35,4 m2
Cena wywołania: 81 323 zł
Cena oszacowania: 108 431 zł
Wadium: 10 844 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia


sygn. akt CK Km 547/20 , Km 809/19, Km 101/20, 
Km 379/20, Km 741/21, Km 1144/21, Km 247/22,
Km 248/22, Km 1121/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO
nr KW BI1B/xxxxxxxx/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-01-2023r. o godz.10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego 
należącego do dłużnika **** ******** położonego: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3 lok./12, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni:  15-879 Białystok, Św.Rocha 11/1)
dla którego  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/xxxxxxxx/1.
Przedmiotowy lokal użytkowy posiada powierzchnię 35,4 m2, położony jest na parterze budynku handlowo - usługowego w jego wewnętrznej części. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wejście do lokalu z korytarza wewnątrz budynku. Stan lokalu określono jako średni - do remontu. 
Suma oszacowania wynosi 108 431,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 323,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 843,10zł. Rękojmię należy wpłacić najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg  (26.01.2023r.) na konto  komornika:
Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 w Czytelni Sądu Rejonowego odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Stanisława Dubois 15/8 (podlaskie)

Stanisława Dubois 15/8, 15-349, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 229 476 zł
Cena oszacowania: 305 969 zł

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Artura Grottgera 4/22 (podlaskie)

Artura Grottgera 4/22, 15-213, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-13
Cena wywołania: 63 454 zł
Cena oszacowania: 84 606 zł

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Radzymińska 24/18 (podlaskie)

Radzymińska 24/18, 15-863, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 184 147 zł
Cena oszacowania: 245 530 zł