Ogłoszenia nieruchomości: 1 726

Dwie działki zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budy...

Różańsko 4, 74-311, Różańsko, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 2,4560 ha
Cena: 288 375 zł

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym...

ul. Piaskowa 15, 44-293, Szczerbice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1218 ha
Cena: 103 575 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Ślusarska 9, 53-207, Wrocław, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0432 ha
Cena: 735 109 zł

Grunt rolny

Strzyżew Parcele, 05-08, Kampinos, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 36000 m2
Cena: 192 000 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Jejkowice, 44-290, Jejkowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,7202 ha
Cena: 37 725 zł

Ogródek działkowy

Golenice, 74-312, Golenice, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0539 ha
Cena: 1 467 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym...

Trzcinna 86, 74-304, Trzcinna, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0600 ha
Cena: 123 600 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Partynickiej

ul. Partynicka 7D/5A, 53-031, Wrocław, ul. Partynicka 7d/5a,, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 59,9900 m2
Cena: 269 250 zł

Garaż

ul. Dobra 5/G2, 08-400, Garwolin, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 30 m2
Cena: 13 560 zł

Grunt niezabudowany

ul. Jeziorna, 05-092, Łomianki Dolne, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,4804 ha
Cena: 49 500 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Południowa 61, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0499 ha
Cena: 251 335 zł

Dom wraz z zabudową gospodarczą

Pustynia 131B, 39-200, Pustynia, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0922 ha
Cena: 227 100 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana

ul. Stefana Starzyńskiego 38, 39-200, Dębica, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0459 ha
Cena: 366 000 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 1131 m2
Cena: 93 450 zł

Udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 289 m2
Cena: 12 113 zł

Nieruchomość zabudowana

ul. Wyzwolenia 61, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0420 ha
Cena: 624 000 zł

Niezabudowana działka gruntu pod inwestycje

ul. Podgórna, 62-00, Biskupice, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,5043 ha
Cena: 220 667 zł

Działka gruntu niezabudowana

Racławice, 38-340, Racławice, (woj. małopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,59 ha
Cena: 13 875 zł

Udział we współwłasności nieruchomości

ul. Poznańska 4B, 62-010, Pobiedziska, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0208 ha
Cena: 64 900 zł

Dwie niezabudowane działki

Grzepnica, 72-003, Grzepnica, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1038 ha
Cena: 71 925 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem w trakcie budowy

I licytacja nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia Licytacja komornicza
Kategoria Domy
Adres nieruchomości Niedyszyna, 97-400, Niedyszyna, (woj. łódzkie)
Cena wywołania 260 925 zł
Cena oszacowania 347 900 zł
Obszar działki 1,4414 ha
Data licytacji 12-05-2021
Komornik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna Kancelaria Komornicza nr V w Bełchatowie

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Lista ksiąg wieczystych objętych licytacją komorniczą
1
PT1B/00044077/2
Działki objęte licytacją
1
100102_2.0025.254/2
254/2
2
100102_2.0025.255
255
3
100102_2.0025.76
76

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

Kancelaria Komornicza, Kancelaria nr V, ul. Czyżewskiego 1, 97-400 Bełchatów

tel. 662192097 / fax. 446324444

Sygnatura: Km 20/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2021 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: **** ******** położonej przy ,Niedyszyna, 97-400 Bełchatów , dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowana domem w trakcie budowy nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Niedyszyna, w obrębie 25, gmina Bełchatów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 255 (zabudowana domem mieszkalnym w trakcie budowy - stan surowy, zamknięty), 254/2 i 76 (nieruchomości niezabudowane). Dane z ewidencji gruntów nie pokrywają się z zapisami w księdze wieczystej (w ewidencji gruntów łączna pow. ww. nieruchomości wynosi 1.4499 ha, natomiast z księgi wieczystej wynika, iż łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 1.4414 ha). Nieruchomość oznaczona jako działki nr 255 i 254/2 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, przez wskazane działki przebiegają linie energetyczne (średniego napięcia). Najbliższy pas drogowy wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej: linia energetyczna, sieć wodociągowa. Na działce nr 255 posadowione są budynkiL - budynek o funkcji mieszkalnej (w budowie), kilkuletni, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, z garażem w bryle budynku, o pow. zabudowy do 150 m2, o konstrukcji murowanej z bloczków ceramicznych, bez elewacji i ocieplenia, z dachem wielospadowym (z facjatkami), o konstrukcji drewnianej krytym dachówką (ceramiczną), ze stolarką okienną drewnianą i PCV, z bramą garażową, bez drzwi zewnętrznych, w trakcie budowy, najprawdopodobniej z instalacjami i wylewkami betonowymi podłogowymi, budynek nie został oddany do użytku. - budynek inny (gospodarczy lub tzw. "letniej kuchni"), parterowy, o pow. zabudowy ok. 75 m2, z dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą trapezową, ocynkowaną (obiekt częściowo wykonany z płyt płotowych betonowych). Nieruchomość ta jest częściowo ogrodzona (ok. 110 m bieżących od drogi, od strony zachodniej ogrodzenie znajduje się na działce 254/2), głównie płotem betonowym, częściowo jest zagospodarowana od frontu, zadrzewiona drzewostanem oraz krzewami, w dalszej części (szczególnie za ogrodzeniem) stanowi tereny rolne z fragmentem zalesienia i zadrzewienia powstałego z samosiewu. Działka gruntu nr 76 nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, przez nieruchomość (w połowie) przebiegają linie elektroenergetyczne. Wartość szacowanej działki nr 254/2 i 255 wynosi 340000,00 zł, zaś cena wywołania 255000,00zł Wartość szacowanej działki nr 76 wynosi 7900,00 zł, zaś cena wywołania 5925,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 347 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 260 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 96 1050 1461 1000 0090 3029 0507.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariola Szczęsna