Dodano dnia: 2021-09-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Drzewce, 62-410, Drzewce, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-10-21
Sygnatura: Km 704/20
Obszar działki: 0,3195 ha
Cena wywołania: 7 650 zł
Cena oszacowania: 10 200 zł
Wadium: 1 020 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupcy

Agnieszka Kalista

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 14, Słupca, 62-400 Słupca

tel. 63 274 32 25 / fax. 63 274 32 25

Sygnatura: Km 704/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Drzewce, 62-410 Zagórów , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu o nr ew. 618/1 (grunt klasy RIIIb, RIVa), o pow. 0,3195 ha.

Suma oszacowania wynosi 10 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO SA O/SŁUPCA 09 1020 2746 0000 3102 0052 9420.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kawcze, Kawcze (wielkopolskie). Działki numer: 21, 51, 73, 145, 146, 293, 294, 345

Kawcze, 63-940, Kawcze, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-12-01
Cena wywołania: 1 078 378 zł
Cena oszacowania: 1 437 838 zł

Dom w miejscowości Gniezno, ul. Bukowa 16 (wielkopolskie). Działka numer: 142

ul. Bukowa 16, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2021-11-30
Cena wywołania: 15 405 zł
Cena oszacowania: 20 540 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Konary, Konary (wielkopolskie)

Konary, 63-910, Konary, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2021-11-08
Cena wywołania: 411 750 zł
Cena oszacowania: 549 000 zł