Dodano dnia: 2023-08-30

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Szymańskiego 24/12 (śląskie)

Szymańskiego 24/12, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-12
Sygnatura: Km 1820/22
Cena wywołania: 178 725 zł
Cena oszacowania: 238 300 zł
Wadium: 23 830 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Dawid Wnuk

Kancelaria Komornicza, 42-400 Zawiercie ul. Topolowa 16

tel. 32 672-96-83

Sygnatura: Km 1820/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/xxxxxxxx/1Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2024r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego położonej: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 24/12, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/1.
Z własnością ww. lokalu związany jest udział wynoszący 298/10000 części nieruchomości wspólnej uregulowanej w księdze wieczystej CZ1Z/xxxxxxxx/1, to jest: prawo własności części gruntu, prawo właności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Suma oszacowania wynosi 238 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 830,00 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Wnuka: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 1820/22, I Co 1402/22".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu/Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.
                                                                                                                                                              Komornik Sądowy Dawid Wnuk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zawiercie, Pomorska 93 (śląskie). Działki numer: 8/2, 8/1

Pomorska 93, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 195 330 zł
Cena oszacowania: 260 440 zł

Dom w miejscowości Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 3 (śląskie). Działka numer: 46/1

Obrońców Poczty Gdańskiej 3, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 16 615 zł
Cena oszacowania: 22 153 zł

Nieruchomość w miejscowości Zawiercie, Żniwna (śląskie)

Żniwna, 42-431, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-04-12
Cena wywołania: 288 708 zł
Cena oszacowania: 384 945 zł