Dodano dnia: 2023-06-14

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Plac Jarosława Dąbrowskiego 9/1 (śląskie)

Plac Jarosława Dąbrowskiego 9/1, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-08
Sygnatura: Km 10/20
Cena wywołania: 70 480 zł
Cena oszacowania: 105 720 zł
Wadium: 10 572 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Dawid Wnuk

Kancelaria Komornicza, 42-400 Zawiercie ul. Topolowa 16

tel. 32 672-96-83

Sygnatura: Km 10/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/xxxxxxxx/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2023r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 8 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego położonej: 42-400 Zawiercie, Plac Jarosława Dąbrowskiego 9/1, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/1.
Z własnością ww. lokalu związany jest udział wynoszący 2631/10000 części nieruchomości wspólnej uregulowanej w księdze wieczystej CZ1Z/xxxxxxxx/1, to jest: prawo własności części gruntu, prawo właności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Suma oszacowania wynosi 105 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 480,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 572,00 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Wnuka: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 10/20, I Co 18/20".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu/Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

                                                                                                                                                           Komornik Sądowy Dawid Wnuk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Powstańców Śląskich 4/50 (śląskie)

Powstańców Śląskich 4/50, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 31 998 zł
Cena oszacowania: 42 665 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zawiercie, Okólna (śląskie)

Okólna, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 1 015 148 zł
Cena oszacowania: 1 353 530 zł

Dom w miejscowości Zawiercie, Pomorska 93 (śląskie). Działki numer: 8/2, 8/1

Pomorska 93, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 195 330 zł
Cena oszacowania: 260 440 zł