Dodano dnia: 2023-01-19

Mieszkanie w miejscowości Zamość, Oboźna 27/49 (lubelskie)

Oboźna 27/49, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-03
Sygnatura: KM1066/16
Powierzchnia: 60,19 m2
Cena wywołania: 243 750 zł
Cena oszacowania: 325 000 zł
Wadium: 32 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Dariusz Kułaj

Kancelaria Komornicza, Hrubieszowska 34C, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 6393008 / fax. 84 6393008

Sygnatura: KM1066/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 33, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Oboźna 27/49, 22-400 Zamość, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow.użytkowej 60,19m2 wraz z piwnicą o pow.4,50m2 i niewydzielonym udziałem 6469/806895 w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu nr 48/39 o pow.1,1161HA położona w msc. Zamość, ul. Oboźna 27/49 posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1Z/xxxxxxxx/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu.

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Kułaj

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zamość, Promienna 4C (lubelskie)

Promienna 4C, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 196 500 zł
Cena oszacowania: 262 000 zł