Dodano dnia: 2022-12-27

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Tarnopolska 26/5 (śląskie)

Tarnopolska 26/5, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-22
Sygnatura: Km 2139/21
Powierzchnia: 116,85 m2
Cena wywołania: 94 666 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł
Wadium: 14 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Kancelaria Komornicza, Rogoźnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze

 

tel. 32 271 43 39 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

=========================================================================

 

Sygnatura akt sprawy głównej : Km 2139/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 22.03.2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tarnopolska 26/5, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa położona w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 26/5, opisana w księdze wieczystej o numerze GL1Z/xxxxxxxx/8. Lokal o powierzchni użytkowej 97,36 m2, usytuowany na pierwszym piętrze, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 19,49 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 184/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 5071/230 zapisanej w księdze wieczystej o numerze GL1Z/xxxxxxxx/2.Zarządca nieruchomości wspólnej- PGM MIKULCZYCE Sp. z o.o. w Zabrzu.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 29.03.2023 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

UWAGA!!! Samo uiszczenie rękojmi na rachunek komornika nie umożliwia udziału w przetargu - należy wykonać jednocześnie poniżej wskazane warunki !!!

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego przetargu !!!. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
06.03.2023 - 20.03.2023 15:00 - 16:00Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne pod numerem kontaktowym:  530 033 163

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                                Komornik Sądowy

                                                                                                                             Piotr Weiss

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Kossaka 14/6 (śląskie)

Kossaka 14/6, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 209 534 zł
Cena oszacowania: 314 302 zł

Dom w miejscowości Zabrze, Przyszowicka 11 (śląskie). Działka numer: 701/30

Przyszowicka 11, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-04-05
e-licytacja
Cena wywołania: 234 750 zł
Cena oszacowania: 313 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Małgorzaty 5/7 (śląskie)

Małgorzaty 5/7, 41-806, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-16
Cena wywołania: 100 756 zł
Cena oszacowania: 134 342 zł