Dodano dnia: 2024-03-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Jana Matejki 31/3 (śląskie)

Jana Matejki 31/3, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: km 1490/20
Powierzchnia: 39,22 m2
Cena wywołania: 43 463 zł
Cena oszacowania: 57 950 zł
Wadium: 5 795 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zabrzu

Marcin Gołda

Kancelaria Komornicza, Lawendowa 6A,  Zabrze,   41-807 Zabrze

tel. 32 506 56 75 / fax. 

Sygnatura: km 1490/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Gołda Kancelaria Komornicza w Zabrzu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 1490/20 w dniu 24-04-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, sala 223, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest *********** położonego przy  Jana Matejki 31/3, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku nr 31 przy ul. Matejki w Zabrzu, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,24 m2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 39,22 m2. Dla nieruchomości urządzono księgę wieczystą GL1Z/xxxxxxxx/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Suma oszacowania wynosi 57 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 462,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 795,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800  Zabrze. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski SA 29 1050 1298 1000 0090 9100 4128.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Marcin Gołda

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3A/3 (śląskie)

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3A/3, 41-813, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 52 200 zł
Cena oszacowania: 78 300 zł

Dom w miejscowości Zabrze, Kłosowa 10 (śląskie). Działka numer: 3049/332

Kłosowa 10, 41-809, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-04
Cena wywołania: 63 167 zł
Cena oszacowania: 94 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Sportowa 18/16 (śląskie)

Sportowa 18/16, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-03
Cena wywołania: 210 000 zł
Cena oszacowania: 280 000 zł