Dodano dnia: 2021-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Zwycięska 14D/2 (dolnośląskie)

Zwycięska 14D/2, 53-033, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-31
Sygnatura: KM 98/19
Powierzchnia: 39,3500 m2
Cena wywołania: 120 412 zł
Cena oszacowania: 160 550 zł
Wadium: 16 055 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Gabriela Morawiec

Kancelaria Komornicza, Gajowa 36, Wrocław, 50-519 Wrocław

tel. 713397321 / fax. 713397266

Sygnatura: KM 98/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Podwale 30, 50-040 , pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Zwycięska 14D/2/14, 53-033 Wrocław, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 160 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 412,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 055,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 02 1020 5226 0000 6102 0359 9081.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją organ egzekucyjny ustali termin oglądania nieruchomości przez reflektantów. Termin podawany będzie zaintersowany telefonicznie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Gabriela Morawiec

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Walońska 17/84 (dolnośląskie)

Walońska 17/84, 50-413, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-13
Cena wywołania: 416 250 zł
Cena oszacowania: 555 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Armii Krajowej 24/2 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 24/2, 50-541, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-02
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Zagony 5b/4 (dolnośląskie)

Zagony 5b/4, 54-614, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-25
Cena wywołania: 272 250 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł