Dodano dnia: 2022-11-28

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Walerego Goetla 11/1 (dolnośląskie)

Walerego Goetla 11/1, 52-216, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-07
Powierzchnia: 170,7900 m2
Cena wywołania: 629 000 zł
Cena oszacowania: 943 500 zł
Wadium: 94 350 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O I  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/xxxxxxxx/1 oraz
 O II TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/xxxxxxxx/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 lutego 2023r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 14  w sali nr 2 odbędzie się:
1. pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 52-216 Wrocław, Walerego Goetla 11/1,  dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia  - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/xxxxxxxx/1
Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 148,99m2 położony jest na trzech poziomach  połączonych schodami. Do lokalu przynależy garaż w przyziemiu budynku o powierzchni 21,80m2. Lokal   wyposażony w instalacje: wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną (miejską), gazową, c.o., c.w. (kocioł gazoway dwufunkcyjny z zasobnikiem wody ciepłej).Część mieszkalna przedmiotowego budynku składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki na parterze; 3 pokoi, łazienki i holu na poddaszu oraz 2 pokoi z wc i aneksu kuchennego na strychu o łącznej powierzchni użytkowej 148,99m2. Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku włąscicieli lokali w wysokości 5197/10000. 
2. druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 52-216 Wrocław, Walerego Goetla 11/2,  dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia  - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/xxxxxxxx/8
Przedmiotowy lokal składa się z 5 pomieszczeń gospodarczych, łazienki, korytarza, pokoju z aneksem kuchennym, WC, pokoju i łazienki łącznej o powierzchni użytkowej 157,82m2. Faktycznie lokal stanowi restaurację w dobudówce budynku mieszkalnego jednorodzinnego i składa się pokoju, sali sprzedaży, aneksu kuchennego i sanitariatu na parterze oraz pokoju, łazienki i antresoli na poddaszu. Lokal wyposażony w komplet instalacji wewnętrznych - energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CO, teleinformatyczna, wentylacyjna. Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku włąscicieli lokali w wysokości 4803/10000


Ad. 1 i 2) Działka 1/16, na której znajduje się nieruchomość, jest w kształcie regularnego wieloboku - prostokąt. Jej powierzchnia to 984 m2. Teren płaski. Działka posiada pełen dostęp do mediów. 
W środkowej częśći działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej wraz z częścią usługową o nr administracyjnym 11.Na podstawie oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokali z dnia 9 sierpnia 2016r. Rep A nr 37408/2016, przedmiotowy budynek podzielono na dwa lokale mieszkalne, jednak wg stanu faktycznego nadal tworzy on część mieszkalną oraz usługową.


Ad. 1) Suma oszacowania wynosi: 570.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  427.800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57.040,00zł. 
Ad. 2) Suma oszacowania wynosi: 943.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  629.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94.350,00zł. 


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 10501575 1000 0090 7160 4756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Nieruchomości wolno oglądać w dniu 25 stycznia 2023r. w godzinach 12.00 - 12.20 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Na tydzień przed licytacją protokół opisu i oszacowania można przeglądać w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wydział VI Cywilny przy ul. Joannitów 14.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy 
  Agnieszka Janus   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wrocław, Stabłowicka 86 (dolnośląskie). Działka numer: 39/2

Stabłowicka 86, 54-062, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Jemiołowa 44/106 (dolnośląskie)

Jemiołowa 44/106, 53-426, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-03-13
Cena wywołania: 660 750 zł
Cena oszacowania: 881 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Skoczna 4/2 (dolnośląskie). Działka numer: 37

Skoczna 4/2, 51-180, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 308 126 zł
Cena oszacowania: 462 190 zł